הפעל עצור
  • 1
  • 2
  • 3

חבר בכת? מקומך לא במערכת הביטחון!
29/10/2006


"אני הח"מ, לאחר שקראתי והבנתי את תכנו של מסמך זה, מצהיר/ה בזאת כי הובא לידיעתי שלפעילות במסגרת כתות ו/או אגודות לפיתוח מודעות עצמית עלולה להיות השפעה שלילית על אישיותו, יציבותו הנפשית, אופיו ותפקודו של אדם. כמו-כן, הוסבר לי שפעילות זו עלולה להביא אדם לידי הסתבכות בפלילים ולפגיעה ברמת ההזדהות שלו עם ערכים לאומיים ונורמות חברתיות מקובלות... לאור האמור הנ"ל, הנני מתחייב לדווח לקצין הביטחון על כוונה להשתתף בפעילות של כתות ו/או אגודות למודעות עצמית כל עוד אני מועסק/ת על-ידי "משמר בתי המשפט", לצורך קבלת אישור ותדרוך בנושא, ולפעול בהתאם להנחיותיו."

 על מסמך נדרש המועמד לתפקיד במערכת הביטחון הישראלית לחתום!

 האם השתתפות במסגרת אגודה למודעות  עצמית עלולה להביא לפגיעה ברמת החיים האזרחית?
האם היא עלולה לפגוע בנאמנותו לערכיו?
האם היא עלולה לפגוע בו נפשית?

 כנראה שמומחי הביטחון בדקו ומצאו שאכן! ומערכת הביטחון אינה נוטלת על עצמה את הסיכון שבחלקה יימצא אדם השותף לאגודות אלו.

 בארגון 'יד לאחים' לא התפלאו מהדברים. לדבריהם, כבר שנים שהם מתריעים נגד התופעות הללו המתרחבות לעיתים בדמותם של אגודות לפיתוח מודעות עצמית המנסים לפתות אנשים ונוטלים מהם את הזכויות האישיות הבסיסיות.

כזכור המאבק בכתות נמצה כיום על דגלם של מדינות מערביות רבות. העולם החופשי הוא זה שדווקא הכריז מלחמה על הכתות המיסיונריות למיניהן לאחר שראו רבים כי הן פוגעות בחופש הפרט, הורסות את תא המשפחה, משעבדות אנשים וסוחטות אותם כספית.

הידיעה המקורית התפרסמה באת מעריב-Nrg

הדפסשלח לחבר

לכל המבזקים

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
יד לאחים – לא מוותרים על אף יהודי - טל: 03-6154100