הרב שמואל ליפשיץ מראשי יד לאחים בתוכניתו של רזי ברקאי בגל"צ