תודה על תרומתך

בתרומה זו הפכת לשותף בפעילות "יד לאחים" להצלת עם ישראל.
בשם כל הנעזרים על ידינו אנו מודים לך ומברכים אותך בשפע, בריאות והצלחה

קבלה תישלח בדואר.