בקשת תפילה או ברכה

השמות יעברו לתפילה על ציונו של התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה
שנשמע בשורות טובות בקרוב אמן!

תרומה ליד לאחים thanks_page_image