בג"צ: אין ביכולתנו לכפות על הרב שיינין להעניק כשרות לעסק מיסיונרי

הרב יצחק שיינין, רב העיר אשדוד, לא יוכרח להעניק תעודת כשרות לקונדיטורית 'פאי', שבבעלות פעילה בכת 'היהודים המשיחיים', בניגוד לעמדתו. כך עולה מפסיקת בג"ץ הבוקר (ב) בעתירה שהוגשה נגד רב העיר אשדוד, שסירב להעניק תעודת כשרות לקונדיטוריה, לאחר שהתברר לו מי הם בעלי החנות. עם זאת, בג"ץ הורה כי על הרבנות הראשית להסמיך רב מכשיר אחר לעיר אשדוד, שיעניק תעודת כשרות לקונדיטוריה.

הפסיקה נחשבת כניצחון לרב שיינין, בעיקר בשל דחיית בקשת העותרים להטיל על הרב עונש בשל בזיון בית המשפט, לאחר שבסירובו להעניק תעודה, עבר על הוראת בית משפט קודם שחייבו בכך. הרב שיינין, שבעוז רוח יהודי אופייני, התבטא בשבוע שעבר כי יעדיף "להיתלות על עץ ובלבד שלא לחרוג מפסיקת השולחן-ערוך", איננו מסרב באופן עקרוני להעניק תעודת כשרות לקונדיטוריה, אלא מתנה זאת בפיקוח הדוק יותר על הנעשה בה, כדין מומר שבשולחן ערוך.

גורמים מקורבים לרבנות הראשית אומרים, כי הרבנות הראשית צפויה להתנגד להסמכת רב מכשיר אחר, מפני שמדובר בהלכה שבשולחן ערוך שכמעט ואין חולקים עליה. לפני כשנתיים פסק בית המשפט פסיקה דומה, כשחייב את הרבנות למנות רב שיכשיר פירות שביעית שנמכרו בהיתר מכירה במקומות שהרבנים המקומיים סירבו לעשות זאת. אז קיבלה הרבנות הראשית את הפסיקה ללא התנגדות, בטענה שיש פוסקים רבים המתירים פירות שביעית בהיתר מכירה.

 לפני כשבועיים המשיכה הפרשה להכות גלים כשבראיון ל'גלי צה"ל', עמד הרב שיינין בתוקף על עמדת ההלכה שלא להעניק תעודת הכשר לקונדטוריה המיסיונרית, והצהיר כי לא יוכל לעבור את פי השם גם אם יורה לו בג"צ.

 המראיינת, העיתונאית אילנה דיין, לא הרפתה והקשתה על דבריו של הרב מהפסיקה המקוממת בה הורה בג"ץ לתת תעודה לקונדיטוריה. אך הרב ענה על כך כי "בג"ץ טעה בעניין". "ההלכה אומרת כך, ישנם דברים שצריכים השגחה מתמדת. הסכמנו לתת תעודה בתנאי שההשגחה תהיה בהתאם (דהיינו השגחה צמודה בשל חוסר נאמנות)", המשיך הרב תוך שהוא מביא משל לדבר מרופא שלא מסכים לחולה תרופה המסכנת את בריאותו למרות שבג"ץ קבע אחרת, האם צריך לבצע זאת למרות שמבחינה רפואית התרופה אינה מתאימה"? בהמשך הוסיף הרב להבהיר גם את הפן ההילכתי העומד מאחרי דבריו: "לפי ההלכה יהודי מומר מצריך שתי חותמות, וברגע שאנחנו משאירים ללא השגחה רציפה, אסור לאכול. איך אוכל לומר בואו ותאכלו?".

כזכור, פסיקת בג"ץ הראשונה עוררה סערה כשהרב הראשי הגר"ש עמאר תקף בחריפות את פסיקת בג"ץ, וביקש מחברי הכנסת להתערב ולעצור את ההתערבות הגסה בדיני התורה. לפני תקופה קצרה אף צוטט בעיתונות החרדית כי הרב עמאר אמר בהקשר לכך "אני שוקל לצאת נגד בג"ץ פומבית, ולדרוש בתוקף שיחזור בו מפסק הדין".