בית הדין הרבני בתל אביב סירב לאשר סידור קידושין לזוג מיסיונרים שביקשו להינשא

בית הדין הרבני האזורי של תל אביב יפו פסל את בקשתם של בני זוג מיסיונרים שהגישו בקשה להתיר להם להינשא "כדת משה וישראל".

בית הדין, בראשות הרבנים הגאונים, הגר"ז כהן, הגר"א עמרני והגר"צ בן יעקב זימן לקראת הדיון המיוחד איש יד לאחים, מומחה לענייני כתות שתשאל את המבקשים וחקר אותם על אמונתם. השניים לא הכחישו, הצהירו ברורות כי הם מאמינים באותו האיש ובהיותו המשיח ובעקרון של העבודה זרה שלהם.

בפסק הדין כותב בית הדין, בין היתר, כי "בית הדין הגיע למסקנה כי המבקשים המירו את דתם לדת הנוצרית, החליפו את האמונה היהודית בבורא עולם לאמונה נוצרית ואף טבלו לשם כך".

בית הדין מוסיף ומציין את העובדה החשובה והמהותית: "עוד עולה מפרוטוקול הדיון כי המבקשים רואים בדרכם שליחות להפצת בשורת הנצרות, וכי רצונם שכל העם היהודי יקבל את אמונתם. המבקשים השתייכו לקהילת 'תפארת ישוע' שהיא קהילה מיסיונרית של יהודים המאמינים בישו".

לאחר מסכת של נימוקים שכוללת את דברי מקורות חז"ל והפסיקה ההלכתית על הממירים דתם – ואף למעלה מן הצורך גם את הדברים של בית המשפט העליון על 'היהודים המשיחיים' בקובעו נחרצות כי "בקהל ישראל לא יבואו" – כתבו חברי ההרכב המיוחד של בית הדין את פסק דינם ולפיו: "בקשת המבקשים לסידור חופה וקידושין כדת משה וישראל – נדחית".

בית הדין הוסיף וקבע כי "אמנם אם המבקשים יעברו טבילה לשם יהדות בבית דין של הרבנות הראשית לישראל, לאחר שיקבלו עליהם את עיקרי האמונה היהודית, ובכללם אמונה בא-ל אחד, ובי"ג עיקרי האמונה, ויצהירו בפני בית הדין כי הם עוזבים את אמונתם הנוצרית לחלוטין, כולל השתייכות לקהילת היהודים המשיחיים ופעילות מסיונרית, ידון בית הדין מחדש בעניינם".

מארגון הפעילים יד לאחים, הניצב זה יותר משנות יובל בחזית המאבק במיסיון ובכתות שליווה את הפרשה מקרוב, נאמר כי "אנו מעריכים שלמיסיונרים, שאכן המירו דתם, הייתה כוונה נוספת בבקשה להינשא כדת משה וישראל. סביר להניח כי הם התכוונו להשתמש בכך בתעמולתם המיסיונרית, להציג את תעודת הנישואין שלהם ולהבהיר לכל מי שהם מתכוונים להוליכו שולל ולסמא עיניו כי ניתן להיות יהודי לכל דבר ובד בבד להאמין באותו האיש ולצפות להתגלותו רח"ל".

ביד לאחים הביעו סיפוק כי זממם של המיסיונרים לא עלה בידם. הרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים, אמר השבוע: "ברוך שמסר עולמו לשומרים. הרבנים הגאונים, חברי בית הדין, הוכיחו כי יש מי שעומד על המשמר ולא נותן ידו לפרוץ פרצות בישראל. זהו פרק חשוב ומבורך בתולדות המאבק במיסיון", ציין הרב ליפשיץ.

מותר בפרסום. פסק הדין של בית הדין הרבני בתל אביב שפורסם השבוע בהשמטת שמות המבקשים