במעמד מרגש וסוחט דמעות נחוגה ברית המילה של בן הניצולה ונחנך ביתה החדש

18/07/2011

כדמעות של גיל והתרגשות התערבו בקריאות "מזל טוב" נרגשות ביום חמישי האחרון, בעיצומו של מעמד צנוע ומרגש ששילב ברית מילה וחנוכת בית. המעמד הזה הביא לידי סיום מרגש מסכת של הצלה, עם חילוצן המוצלח של אם ושלושת ילדיה מכפר ערבי בצפון הארץ לתוככי ישראל. מיד לאחר החילוץ, נקלטה הניצולה נ' בזרועות המקצועיות והרגישות של פעילי יד לאחים, אשר שיכנו אותה בבית מסתור מאובזר היטב.

כאן החלה מלאכת השיקום שנועדה להכשיר את הקרקע לחיים שלווים ומאושרים, עם השיבה המיוחלת לעמה ולמולדתה. במלאות תקופה קצרה לתחילת מלאכת השיקום, ניתן היה להתחיל לברך על המוגמר, כשכל המבדקים והנתונים הוכיחו כי האם יכולה כבר לצאת מבית המסתור ולעבור לבית משלה והילדים כשירים אף הם, רוחנית ומנטלית, להרשמה והיטמעות בקרב מוסדות תורניים.

ביום חמישי האחרון נחנך אפוא ביתה החדש של נ'. המעמד המרגש לווה במעמד הטפת דם לבנה בן השש של נ'. בטקס השתתפו פעילי יד לאחים המלווים את נ' מאז יצירת הקשר הראשוני, מתוככי הכפר הערבי, עד עצם היום הזה. הרב ישראל ליפשיץ, סיו"ר יד לאחים, כובד בסנדקאות. שקט מתוח ונרגש נשמר בחללו של סלון הבית, עת נשמע קולו של המוהל, הרב ידידיה זריצקי מארגון 'ברית יוסף יצחק' המכריז: "אליהו מלאך הברית, עמוד פה לימיני"…

המוהל רבי ידידה זריצקי

דמעות נקוו מעיני המשתתפים עת הוכרז על הילד, שנקרא עד כה בשמו הערבי מחמוד, "וייקרא שמו בישראל: נתן". "מזל טוב", קראו כל הנוכחים ברגש, "כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים". רגע לאחר מכן לא נותרה עין יבשה בקהל, כאשר הניצולה נ. שבתקופה האחרונה התקרבה בצעדי ענק ליהדות, ניגשה לבנה שעבר זה עתה ברית מילה, וחיבקה אותו בחזקה, תוך שהיא פורצת בבכי ואומרת "מזל טוב, עכשיו אתה יהודי מושלם".

טרם התיישבו הנוכחים לסעודת המצווה, יצאו כולם בריקוד של שמחה מתפרצת, כשהילד הנימול נישא על כתפי המשתתפים, וקירות הבית רועדים מריקודי השמחה. מנכ"ל יד לאחים, הרב יוסף גנץ, כובד בקביעת המזוזה בפתח הראשי של הבית והפעילים הנוספים, המלווים את נ' ומשפחתה כל השנה האחרונה כובדו בקביעת המזוזות בשאר חדרי הבית החדש.

מיד לאחר מכן התיישבו הנוכחים לסעודת מצווה שהתקיימה בבית והוכנה מראש בידי פעילי יד לאחים. באמצע הסעודה, עבר משוב של התרגשות בין המשתתפים, כאשר שמעו את בתה בת החמש של נ., ניגשת אל אמה הניצולה, בהציגה ממתק שקיבלה מאחד מפעילי הארגון, ושואלת בתמימות יהודית זכה, מהי ברכתו של ממתק זה.

בסעודת המצווה נשא דברים סיו"ר יד לאחים הרב ישראל ליפשיץ שאמר בהתרגשות כי פינו מלא שבח והודיה להשי"ת על הנס שנגלה לנגד עיננו: משפחה זו שעד לא מכבר הייתה שקועה בעמק הבכא בתוככי הכפר הערבי, חוגגת היום ברית מילה וילדם מקבל שם יהודי, ובנוסף היא זוכה לקבוע מזוזות כשרות בכל פתחי הבית, ואפילו הבת הקטנה שואלת מה מברכים על דבר מאכל שבא לפיה.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, התייחס השבוע לברית המילה המרגשת שחברה לחנוכת הבית והעלה על נס את גבורת נפשה של האם שבעוז ותעצומות נפש התנתקה מעברה ובאומץ לב החליטה בגיל לא צעיר על פתיחת דף יהודי חדש בחייה" "הסיפור הזה ובעיקר תוצאתו המעשית" סיים הרב ליפשיץ "של המהפך בבית זה, עם כניסת הילדים למוסדות חינוך תורניים, בשנת הלימודים הקרובה – מעידה כאלף עדים עד כמה אסור לוותר על אף יהודי וכי נצח ישראל לא ישקר".