במעמד נרגש: 'הטפת דם ברית' לעוד ילדים יהודים שחולצו מכפרים ערביים

ויקרא שמו בישראל. המוהל הרב ידידיה יוסף מברך על היין ומעניק שמות יהודיים לילדים

רק לאחרונה ערך יד לאחים "הטפת דם ברית" לקבוצת ילדים יהודיים שחולצו מכפרים ערביים עוינים, והשבוע נערך טקס דומה לחמישה ילדים נוספים שחולצו לאחרונה עם אמותיהם על ידי פעילי יד לאחים. הפעם נערך המעמד במשרדים הראשיים של יד לאחים.

עוד קודם למעמד המרגש, ביקרו הילדים במעונו של חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א שביקש מכל ילד לומר בתורו לומר בעל-פה את הפסוק "שמע ישראל" וחילק להם מיני מתיקה, תוך שהוא מברך כל אחד מהילדים באופן אישי. הרב גם התעניין אצל הנהלת יד לאחים שהגיעה עם הילדים, על פרויקט החונכים המיוחד של הארגון והתרגש לשמוע שבמסגרת זו, כל ילד שמחולץ מכפר ערבי, זוכה לליווי והדרכה אישית של חונך בן תורה, עד שהוא נכנס ללמוד במוסד תורני.

לאחר ששמע נתונים מראשי יד לאחים על היקף פעילות ההצלה הנרחבת, בירך אותם הרב שימשיכו להציל נפשות מישראל עם סייעתא דשמיא שתלווה אותם בכל צעדיהם.

רגע מיוחד היה כאשר לקראת סיום הביקור הביעו האימהות את רצונן להתברך מפי הרב. כשהן נשאלו על ידי הרב איזו ברכה הן רוצות, הביעה כל אחת מהן את רצונה לזכות לגדל את בנה "שיהיה צדיק ורב גדול בישראל".

משם המשיכו האימהות וילדיהן למשרדים הראשיים של יד לאחים שלבשו חג מבעוד מועד לקראת המעמד. את הטפת דם מילה – שנדרשת לפי ההלכה גם למי שעבר 'ברית מוסלמית' – ערך המוהל הרב ידידיה יוסף מארגון "ברית יוסף יצחק", ובסיומה בירך המוהל על היין והעניק לכל ילד שם יהודי.

מיד לאחר מכן העניקו פעילי יד לאחים לכל אחד מהילדים, מתנה אישית מהודרת ולאחר שירת "סימן טוב ומזל טוב" שלוותה בריקוד משותף של פעילי יד לאחים עם הילדים, התיישבו הנוכחים לסעודת מצווה שנערכה במקום. במהלך הסעודה נשא דברים יו"ר יד לאחים הרב ישראל ליפשיץ, שהעלה על נס את מסירותן של האימהות למען יעברו בניהם ברית מילה כדת וכדין, ועודד אותן להמשיך לצעוד בדרך העולה בית א-ל.

מנכ"ל יד לאחים, הרב יוסף גנץ, שהשתתף במעמד המרגש ציין לשבח את המוהל הרב ידידיה יוסף שבאותו הבוקר עוד הספיק לערוך ברית מילה כהלכתה בדרום הארץ לתינוק יהודי, בן לאם יהודי ואב ערבי, שיד לאחים עומד בקשר עם אמו היהודייה.

אצל הגר"ש בעדני

המוהל והילדים