במצוד סביב הגלובוס למנוע ממיסיונרים להתגייר במרמה

בקהילה החרדית בז'נבה. התייצב לפני שבועות אחדים ד"ר מלומד, מרצה למשפט בינלאומי, שסיפר על רצונו להתגייר כהלכה. הופעתו של האיש שידרה רצינות מוחלטת. הוא עטה על עצמו תלבושת דתית, לרבות מגבעת וחליפה, גילה ידע תורני רב והביע רצון משכנע לקבל עליו עול תורה ומצוות כשאף לא פרט אחד בחזותו הסגיר כי דבר מה אינו כשורה.  בעוד האיש עושה את צעדיו הראשונים בקהילה, יצרו אנשי יד לאחים קשר עם הרב פבזנר והציגו בפניו חומר חד משמעי הקושר את הד"ר לפעילות מיסיונרית מובהקת. החומר כלל הוכחות ברורות על היותו של האיש נמנה עם מאמיני הדת המורמונית ופעיל מיסיונרי ברחבי העולם. בפני הרב פבזנר אף הוצגה עדות לפיה, בעודו מתערה בבית הכנסת של הקהילה, בחזות דתית, ניסה לדבר עם כמה מהתיירים שפקדו את המקום ולהפיץ את אמונתו הכוזבת. החומר המרשיע של יד לאחים אף כלל משפט שנרשם מפי האיש לפיו הוא מבקש להתגייר כדי שיהיה לו קל יותר לפעול בקרב יהודים, בהציגו עצמו כיהודי לכל דבר. הקהילה הדתית דחתה אפוא את המיסיונר המתחזה. הלה שם פניו לישראל ובהתייצבו בפני בית הדין לגיור הגיש הצהרה כוזבת על טוהר כוונותיו כביכול. יד לאחים, שעקב מקרוב אחר תנועות האיש, הזדרז להגיש חברי בית הדין המיוחד לגיור, את החומר המפליל ותעודת הגיור המיוחלת לא ניתנה למיסיונר. בעקשנות מיסיונרית אופיינית החליט הד"ר המיסיונר לפנות לרומא. הבחירה בבירת איטליה כמקום מפלט לא הועילה למתחזה. ידם הארוכה של יד לאחים הגיע גם לשם והרב גד אלדד, חבר בית הדין לגיור ברומא, הבהיר לו כי בקשתו נפסלת. גורל זהה היה מנת חלקם של בני זוג מפרנקפורט שבגרמניה, חברים פעילים בעמותה המיסיונרית הנודעת לשמצה בשם 'שובך'. הללו החלו בתהליך הגיור שלהם 'מועצת הרבנים של אמריקה', אולם בית הדין דחה אותם בשבוע האחרון עם התקבל המידע המרשיע עליהם מיד לאחים.  יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, אישר את פרטי המקרים וגילה כי בימים האחרונים פנה לבתי הדין בגיור בעולם כולו והציע נוסח תצהיר מפורט ונוקב שעליו יידרשו לחתום המבקשים להתגייר. בתצהיר אמורים המבקשים להבהיר מעל כל צל של ספק את התנערותם המוחלטת מהאמונה הנוצרית ומכל דבר הקשור בה – הצהרה האסורה לחלוטין על מאמיני הדת הנוצרית. "גם אם לא תהיה בכך ערובה מוחלטת למקרי מרמה שכאלו, יהיה בכך משום הצבת סכר בפני המיסיונרים המבקשים להשתמש בעובדת היותם גרים ובאזרחות ישראלית שיקבלו כתוצאה מכך, כדי לקבל את פעילותם המיסיונרית", הסביר הגרש"ב ליפשיץ.