גרים מאמינים בישו

הם עוברים תהליך גיור ארוך וממושך, ממלאים בהצלחה את כל מסכת המבחנים והבדיקות וכעבור שנים יוצאים מבתי הדין כשחיוך גדול על פניהם ובידיהם תעודת גיור. כתוצאה מהגיור כדת משה וישראל, הם מתערים בקהילות של שומרי תורה ומצוות וילדיהם מתקבלים במוסדות חינוך דתיים.

איש מקרב הרבנים שליווה אותם במהלך הגיור אינו מודע לכך כי מבין הגרים המבקשים להיות נמנים עם בני אברהם יצחק ויעקב, יש הממשיכים להאמין בכל ליבם באלוקותו של "אותו האיש" וכי הוא עתיד להתגלות ולהופיע כמשיח שיגאל את עם ישראל. וממשיכים להיות חברים בכת היהודים המשחיים ומשתדלים להפיץ את אמונתם הכוזבת ולהטיף לה בקרב כל מי שהם באים עמם במגע.

בארגון יד לאחים הצביעו השבוע על שורת נתונים המלמדים כי מדובר בתופעה של ממש. מאגר המידע מצביע על משפחה מהיישוב אלעזר בגוש עציון, שבה האב והאם עברו גיור כהלכה וכיום אומרים בני הזוג לכל מי שהם באים עמו במגע כי לא פתחו בהליכי הגיור אלא על מנת להתחקות אחר הליכותיו של אותו האיש, שכן "גם הוא היה יהודי שקיים מצוות", עפ"ל.

פרטי המקרים של שורת משפחות נוספות בשכונת קריית היובל בירושלים, בעיר רעננה וביישובים אדם וכוכב יעקב, מעלה פסיפס מדהים של אנשים הנתפסים בקרב שכניהם כגרי צדק ואשר בפועל נמנים עם קהילות היהודים המשיחיים. באחד המקרים, החליט הגר מרעננה לקרוא לעצמו 'בן דוד', כשהוא מספר לחבריו כי בחר בשם זה על שם אותו האיש "שהוא, כידוע צאצא של דוד המלך", עפ"ל. במקרה נוסף הכחישו בני הזוג בבית הדין את החשד שלפיו הם נוצרים, אולם בה בעת ידעו לספר למכריהם בחיוך: "לא שאלנו אם אנחנו יהודים משיחיים; שאלו רק אם אנו נוצרים, ואנו אכן לא נוצרים".

בשבוע הקרוב עומד להתחולל מפנה בתחום לאחר שארגון יד לאחים הגישו תביעה בבית הדין הרבני האזורי בבאר שבע, נגד גיורת לאחר שהתברר מעל כל צל של ספק כי היא מאמינה באותו האיש ופועלת להפצת אמונתה הכוזבת בקרב ידידותיה. המידע על כך התברר מרב השכונה בה מתגוררת הגיורת לאחר שזו ההינה לקשור קשר עם רעייתו הרבנית ולנסות להטיף לה להאמין כי "המשיח שהיהודים מצפים לו ויגאל אותנו אינו אלא אותו האיש" רח"ל.

כשהרבנית ההמומה שאלה את האישה מדוע מצאה לנכון להתגייר, השיבה כי "גם ישו היה יהודי". מאוחר יותר, אף הודתה הגיורת כי "אילו הייתי נשאלת בבית הדין אם אני מאמינה בישו, הייתי מפסיקה את תהליך הגיור, אולם לשמחתי לא נשאלתי על כך". ביד לאחים מציינים בהקשר לכך כי על פי אמונתם המפוקפקת של המאמינים באותו האיש, במידה והם נשאלים ישירות אם הם מאמינים בו, חלקם אינם מתכחשים לכך ומשיבים בחיוב, וחלקם מעדיפים להתחמק אולם הם אינם שוללים זאת במפורש.

בעקבות הגילויים החמורים, קרא השבוע יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, לבתי הדין בישראל "לרענן את הכללים ולהוסיף שאלה קריטית וחיונית שתוגש לכל המבקש לעבור תהליך של גיור: האם אתה מאמין באותו האיש. ברור לחלוטין", הטעים הגרש"ב ליפשיץ, "כי המצב האבסורדי שלפיו אנשים שנמנים עם היהודים המשיחיים, על כל המשמעות החמורה שבכך, נכנסים לעם היהודי בשער הראשי – אינו יכול להימשך ויש לשים קץ לכך".

נודע כי בימים אלו פונה יו"ר יד לאחים לנשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשל"צ הגר"ש עמאר, בדרישה לתקן את התקנה החיונית שתשים קץ לפירצה הנוראה.