האבסורד בהתגלמותו: משטרת ישראל מצהירה בכתב "פעילות להמרת דת אינה מיסיונריות"

במסגרת הפעילות השוטפת שמנהלים פעילי יד לאחים למיגור פעולות המיסיון, הם נתקלים לא אחת בחוסר רצון מצד רשויות החוק ומשטרת ישראל בראשן להתייחס כראוי לתלונות חמורות המופנות כל העת, אולם מכתב שהתקבל בימים האחרונים במשרדים הראשיים של יד לאחים מגלה כי צמרת המשטרה לוקה בבורות מוחלטת ומביכה בכל הקשור למהות המיסיון בישראל ודברי החוק הקשורים בו. לפני זמן קצר שיגר יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, מכתב מיוחד אל השר לביטחון הפנים, אבי דיכטר, ובו הפנה את תשומת לבו לעלון מיסיונרי תחת הכותרת "הכול למען ישוע", הקורא ליהודים להמיר דתם ולהאמין באותו האיש. הגרש"ב ליפשיץ דרש מהשר להפעיל את סמכותו החוקית ואת הרשויות הנוגעות לכך כדי לעצור את מפיצי החוברת, בגין היותה מכילה סממנים ברורים של מתן טובות הנאה לכל מי שייענה לקריאה בעלון – דבר האסור לחלוטין גם על-פי החוק הישראלי הקיים. במכתב שמשגרת קצינת היחידה לתלונות הציבור של משטרת ישראל, רפ"ק עו"ד חמוטל סבג, אל יו"ר יד לאחים, היא מודה כי "עיון בעלון מעלה כי מדובר בקריאה ליהודים להצטרף למען ישוע", אך באותו משפט ממשיכה וקובעת כי "אין בעלון קריאה להמרת דת ואף אין בו אזכור לדת כלשהי, אף לא הנצרות".  צריך היה לקרוא שוב ושוב את תוכן הדברים כדי להיווכח כי לא מדובר כאן במהתלה וכי מבחינת הדוברת המוסמכת ביותר של משטרת ישראל, קריאה גורפת ליהודים להאמין באותו האיש, אינה קריאה להמרת דת.

המכתב מסתיים במסקנה מקוממת לפיה "מאחר ואין בחוק העונשין עבירה של פעילות מיסיונרית, אלא פעילות לשם המרת דת בלבד" – כך ולא אחרת – "אין מדובר בעבירה פלילית ועל כן אין מקום להתערבות משטרתית בנושא זה". בעקבות הדברים המקוממים, שיגר עו"ד משה מורגנשטרן, מהסגל המשפטי של יד לאחים, מכתב תגובה חריף ונוקב אל משטרת ישראל, שבו, מעבר להבעת התדהמה לפשר עצם ההבדלה המדומה בין המרת דת לבין מיסיונריות, מצוטטים דבריהם המפורשים של שופטי בג"ץ, בשורה של פסיקות בנושא היהודים המשיחיים ובמרכזם: "הם כביכול רוצים לשמור על מוצאם היהודי, אבל היהדות הקיאה אותם מתוכה ובקהל ישראל לא יבואו". עו"ד מורגנשטרן אף מצטט את דברי נשיא ביהמ"ש לשעבר, אהרן ברק, בהם נאמר, בין היתר: "אמונה באותו האיש כמשיח, והטפה אפקטיבית להגשמת אמונה זו בין היהודים, תוך יצירת קהילה מיוחדת לשם כך, כי כל אלה עושים את האדם לבן דת אחת, באופן שנשללת יהדותו". המשטרה התבקשה אפוא לחזור בה מהדברים ולהורות על פתיחת חקירה פלילית כנגד נותני טובת הנאה ליהודים על מנת שאלו יתחילו להאמין בישו. התדהמה ביד לאחים גברה שבעתיים לנוכח מכתב שקיבל בימים האחרונים ח"כ הרב מאיר פרוש מאת השר לבטחון פנים, בנושא זהה. בשאילתא שהגיש הרב פרוש הוא קבל על מידע שהגיע אליו מיד לאחים על בית תמחוי מיסיונרי שהבאים בשעריו מתבקשים לברך את אותו האיש ובתמורה מקבלים מזון ושתייה. במכתב התשובה מספר השר לביטחון פנים על שיגורו למקום של "רכז מודיעין" מטעם השר שעקב מקרוב אחר הנעשה בבית התמחוי. "הגיעו למקום", מודה השר, "כ-60 אנשים, מרביתם חלכאים ונדכאים שונים. כמו כן במקום היו כ-12 פעילים של האגודה", בכוונו לאגודה המיסיונרית המפעילה את המקום. השר אף מציין את אשר ראו עיניו של 'רכז המודיעין' כי "אחד הפעילים נשא ברכה בשם ישו", דיבר על יום השואה ולאחר מכן ניתנה ארוחה". השר מציין את אשר "הוברר כי בית התמחוי הנדון משמש גם כבית תפילה ביום שבת לפעילים ולחלק מהאוכלוסייה המגיעה למקום".  ואז באה שורת המחץ, הסותרת באחת את כל מה שקדם לה. לפי השר, "לא ניכרת במקום פעילות המצביעה על ביצוען של עבירות פליליות לפי סעיף 174א לחוק העונשין, אלא פעילות צדקה של האגודה המאמינה בעזרה וסיוע לנזקקים. זאת ועוד, מתשאול שערך הרכז במקום עולה כי הפעילים לא הבטיחו לאיש טובת הנאה כספית או חומרית כלשהי תמורת המרת דתו, ועל כן אין מדובר בעבירה פלילית". ח"כ הרב פרוש לא ידע אם לצחוק או לבכות למקרא הדברים. האם ברכה פומבית ומפורשת לישו אינה בכלל פיתוי להמרת הדת? וכי הענקת ארוחה חינם לכל באי המקום אינה עונה על ההגדרה האוסרת בחוק מתן כסף או שווה כסף תמורת פיתויו להמיר דתו?!  יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, אמר השבוע כי "ההסברים המפותלים והמגוחכים הללו מצד אלו שאמורים להיות אמונים על שלטון החוק, אינם אלא תולדה של המצב העגום, באין חוק ברור ומפורש האוסר פעילות מיסיונרית מכל סוג שהיא. רק תיקון החוק, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, יביא לבלימת המיסיון באשר הוא, פלא הדבר שהנציגים החרדים בממשלה לא העבירו את חוק המיסיון עד היום"  אמר יו"ר יד לאחים.