המיסיונרים במתקפת השמצות פרועה נגד 'יד לאחים'

17/02/2010

סדרה של מתקפת השמצות פרועה מצד המיסיונרים כלפי ארגון הפעילים יד לאחים, הגיעה בימים האחרונים לשפל חדש, בדרישה מקוממת וחסרת תקדים מלווה באיום על רישיונו של היועץ המשפטי של 'יד לאחים', עו"ד יורם שפטל.

 לפני כחודשיים הגיע ליד לאחים מידע כי בפרסומיו הרשמיים של עו"ד כלב מאיירס, המייצג את כת היהודים המשיחיים, מופיע מאמר מרושע ומקומם הקובע כי "'יד לאחים' מפעילים שיטות של גסטפו וקג"ב", במסגרת הניסיונות לעלות על עקבותיהם של מתחזים ליהודים שמבקשים לקבל אזרחות בישראל, מפעילים אנשי 'יד לאחים' פעולות "דומות בצורה מפחידה לשיטות הק.ג.ב. והגסטפו".

מיד לאחר שהובררו הדברים, שיגר עו"ד יורם שפטל למאיירס, מכתב נוקב וחסר פשרות. "מרשתי", כותב עו"ד שפטל, "הביאה לידיעתי כי בתאריך שבנדון, פרסמת את הפשקוויל האנטישמי שבנדון, הרצוף בדברי רמייה, בלע ושטנה מן הזן האנטישמי הבזוי והנמוך שיתכן (להלן 'הפשקוויל')". בתום המכתב הארוך והמנומק באופן חד כתער, הודיע עו"ד שפטל הודיע למאיירס בצורה שאינה משתמע לשתי פנים: "הנך נדרש לפרסם באתר בו פרסמת את הפשקוויל בקשת סליחה ומחילה על דברי הבלע המצוטטים במכתב זה, תוך ציון היותם דברי רמייה כזב ושטנה. בנוסף הנך נדרש לפצות את מרשתי בסך של 1,000,000 ש"ח. היה ולא תעשה כן, כי אז תנקוט מרשתי באמצעים החוקיים העומדים לרשותה, בכדי לכפות עליך לבצע את האמור לעיל, התראה נוספת לא תישלח".

האזהרה הברורה הרתיעה היטב את המיסיונרים שמיהרו תוך יום משיגור מכתבו של עו"ד שפטל להסיר מאתרם את מאמר השטנה. אולם הללו לא אמרו די בכך ושיגרו מכתב אל ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין עם שאילתא. במכתב המתחסד קובע המיסיונר מאיירס כי "עו"ד שפטל חורג מכבוד הדדי בסיסי המקובל בין עו"ד לחברו למקצוע ומטיח בי, באופן אישי, דברים עולבים. בתגובה לדברים שיגר יו"ר ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, עו"ד אפרים נוה, מכתב לעו"ד שפטל בו נאמר, בין היתר: "הננו מתכבדים להסב את תשומת לבך כי חובה עלינו להמציא לנ"ל העתק תשובתך אם נידרש לעשות כן. בהעדר תגובתך, תוך 14 יום מתאריך קבלת מכתבנו זה, ניאלץ, לדאבוננו, להתייחס לעניין כתלונה נגדך במובן סעיף 1 לכללי לשכת עורכי הדין".

 בוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין כנראה לא ידעו לשער נכונה את עוצמת התגובה ששיגר היועץ המשפטי של 'יד לאחים', בשבוע שחלף, אל יו"ר הוועדה. "לאחר שקראתי את מכתבו של המשומד שבנדון", כותב עו"ד שפטל "פשקוויל, הנו כתב שטני שקרי וכאלה הם האשמותיו הנלוזות של המשומד שבנדון. הנ"ל גם מודע לכך היטב, ולכן מיד, לאחר קבלת מכתבי שבסימוכין, הורדו דברי הבלע השקריים הנ"ל מן האתר בו פורסמו. בכך כמובן לא יהיה כדי למנוע את הגשת תביעת לשון הרע נגד המשומד שבנדון". לאחר שלושה סעיפים מאלפים המסבירים את טיבם הנואל של המיסיונרים "המשומדים", כלשונו המדויקת, באה הסיפא המהדהד שבמכתב: "מכתבי שבסימוכין כלל לא הופנה אל המשומד שבנדון כמכתב של עמית למקצוע, אלא כמכתב אל משומד, שהוציא מתחת ידיו פשקוויל נגד מרשתי. ואכן, במכתבי כלל לא צורף התואר עורך דין לשמו של הנ"ל".

 יו"ר 'יד לאחים', הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, אמר בתגובה כי "רואים בוודאות שמיד בהגיע התלונה הראשונה, הוסרו ההשמצות מפרסומי המיסיונר. הדבר מוכיח כי רק פעולת מחץ מיידית יכולה לבלום את ההשתוללות המיסיונרית וכי רק ריכוז כל הכוחות לתיקון חוק המיסיון יוכל להציב סכר שיבלום את מעשיהם הנלוזים שאינם יודעים גבול".