המיסיונרים גנבו שוב את סמל עיריית ירושלים וננזפו קשות ע"י לשכת היועץ המשפטי לעירייה

תושבי ירושלים נחשפו לאחרונה לעלונים מיסיונריים המטיפים לנצרות למישרין כשעליהם מתנוסס הלוגו הרשמי של עיריית ירושלים. המידע על כך הגיע אל ארגון הפעילים יד לאחים. אזרחים רבים בעיר מכל גווני הקשת הביעו הלם וזעזוע לנוכח עצם הפרסום ובייחוד למראה עצם הגושפנקה הניבטת מסמלה של העירייה המתנוסס על העלונים.

ביד לאחים מיהרו לפנות אל עיריית ירושלים ולהעמידה על חומרת העניין. ברור היה כי יש כאן ניסיון נואל ואופייני למיסיונרים לקבל לגיטימציה ולהוליך שולל יהודים תועים בחסות הסמל הרשמי. הפנייה הייתה אפוא לעירייה שתפעל נגד המיסיונרים על מנת להפסיק את השימוש בסמל העירייה. "בחסות סמלה הראשי של העיר מנסים המיסיונרים לצוד במרמה אנשים תמימים, ואף עוברים על חוק הגנת הסמלים", נכתב בפנייה.

התגובה של עיריית ירושלים הייתה חדה ומהירה. לשכת היועץ המשפטי לעירייה, באמצעות עו"ד אשר עמרם, עוזרו של היועמ"ש בעירייה, פנה בכתב אל המיסיונר יוחנן שישמען ודרש ממנו במפגיע: "הנך נדרש בזאת להפסיק את הפצת המנשר ולהימנע לחלוטין משימוש בסמל העירייה בכל פרסום מטעמך בכל אמצעי פרסום כלשהו".

המכתב של העירייה מבהיר על פני תשעה סעיפים בעלי תוקף משפטי ברור את חומרת המעשה המפוקפק והאסור.

אין זו הפעם הראשונה שבה פועל יד לאחים על מנת להסב את תשומת לב עיריית ירושלים לשימוש שעושים המיסיונרים בסמלה. לפני כשנתיים אירע מקרה דומה בעליל לזה ואז הודיע המשנה ליועץ המשפטי לעירייה ליד לאחים כי העירייה הגישה תלונה למשטרה נגד המיסיונרים בגין שימוש בגניבה שלא כחוק בסמלה.

ביד לאחים אמרו השבוע כי "שוב הוכח שהמיסיונרים לא בוחלים בשום אמצעי על מנת לצוד יהודים תמימים ולהוליכם שולל על מנת להעבירם על דתם". ביד לאחים הבהירו כי יימשך הסיכול של מעשי המרמה המיסיונריים בכל הכלים הלגיטימיים העומדים לרשות הארגון ובמקביל קראו לציבור לפקוח עין ולדווח מידית על כל ניסיון של המיסיונרים לגנוב ולהוליך שולל.

תגובה מידית. מכתב לשכת היועץ המשפטי של עיריית ירושלים למיסיונרים

העלון המיסיונרי עם הסמל הגנוב