המיסיונרים מחייגים ישירות לבתי משפחות חרדיות ודתיות בבני-ברק

המיסיונרים, הקוראים לעצמם "יהודים למען ישוע" אינם נחים לרגע במטרה לצוד נפשות ולהעבירם על דתם. בימים האחרונים נרשמה מגמה חדשה. שיחות טלפון ישירות לבתי משפחות חרדיות במסווה תמים של הזמנה לשיעורי תנ"ך מרתקים. לארגון הפעילים יד לאחים הגיעו דיווחים על שיחות כאלו שהתקבלו בבתים שונים ובחלוף דקות אחדות מתחילת השיחה, היה זה ברור לגמרי כי הדוברים האדיבים מעברו של הקו אינם אלא מיסיונרים, שאינם מאמינים בתנ"ך אלא בברית החדשה.

מחלקת המעקב של האגף למאבק במיסיון הצליחה על נקלה להוכיח כי כל השיחות בוקעות מכתובת אחת: מוקד 'יהודים למען ישוע' ברחוב יגאל אלון בתל-אביב. אנשי יד לאחים שהתחקו אחר התופעה, הבהירו כי ברור לגמרי שהמיסיונרים אינם משלים את עצמם שתושבי בני ברק החרדים לדבר ה' יתפתו לבוא לשיעורי תנ"ך דווקא בתל-אביב, אף אם אינם חושדים בכוונת הזדון של הדוברים.

"המטרה היא ברורה לחלוטין. ניסיונם העשיר של המיסיונרים לימד אותם כי אם מתנהל בינם לבין יהודים ויכוח, ידם יכולה להיות על העליונה, אף אם בר שיחם הוא ירא ושלם. שכן, המתווכחים אינם בקיאים לרוב בנושאים תיאולוגיים והמיסיונרים, בעלי שפת החלקות, מצליחים לטשטש אותם באמצעות שלל ציטטות ומובאות השגורים בפיהם", אמרו ביד לאחים.

"מכאן הסכנה הגדולה", חידד השבוע יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א. "אנו פונים בפנייה נרגשת לכל מי שמקבל שיחה טלפונית כזאת לביתו. גם אם אתם מזהים כי אחד ממרשיעי הברית נמצא עמכם עתה בשיחה מעברו השני של הקו, ויש לכם את כל הרצון להוכיחו ולהקניטו במילים קשות – אנא חוסו על נפשותיכם ואל תדברו עמו, מטוב ועד רע. מהרו לסיים את השיחה ולנתקה, ולדווח על כך בהקדם האפשרי ליד לאחים", ביקש הגרש"ב ליפשיץ נרגשות.

נודע כי לנוכח הסכנה הגדולה והחשש כי הציבור לא יהיה ער לה כראוי, התירו השבוע גדולי ישראל ליד לאחים לפרסם (תוך העלמת הפרטים המזהים, כמובן) את סיפורו של מורה לגיל הרך מבני ברק, ירא ושלם, המקפיד על קלה כבחמורה שנלכד ברשת המיסיון לפני כשנתיים, כתוצאה מהשתתפותו הפעילה בוויכוח עם מיסיונרים.

בשעה שהדברים הגיעו לידיעת יד לאחים, היה זה בשלב מתקדם ביותר כשביתו עמד להתפרק, לנוכח המפנה המזעזע שחל באבי המשפחה אשר הודיע ביום בהיר אחד לבני ביתו כי גמר אומר לשנות את חייו, מתוך אמונה מוצקת שכביכול נולדה בו באותו האיש ובאמיתות ההליכה בדרכיו. טובי הכוחות של יד לאחים טיפלו אז בפרשה הכואבת אשר בסופו של דבר, לנוכח ההד שכבר נוצר בקהילה בה התגורר אותו יהודי, סיומה הטוב אילץ אותו ואת כל בני ביתו להגר לקהילה תורנית בחו"ל.

"מדהים היה להיווכח כי הכול החל אז כשיום תמים אחד, החליט אותו מלמד לא להסתפק בהשלכתו לפח של חומר מיסיונרי שהוגש לו בעת צעידה באחד מרחובות רמת-גן, אלא לעיין בחוברת ולפתוח בוויכוח נוקב עם המיסיונר שהגיש לו את החוברת", שיחזר השבוע הרב אלכס ארטובסקי, איש האגף למאבק במיסיון של יד לאחים.

מיד לאחים נמסר כי אם לא תיעצר המגמה המיסיונרית המרושעת, תתקיים בשבוע הבא הפגנה מול מוקד היהודים המשיחיים, ברחוב יגאל אלון בתל אביב, שממנו יוצאות הטלפון היזומות.