המיסיונרים משתמשים בסמלי רשויות רשמיות להחדרת מסרים מפוקפקים

מה עושה סמלה הרשמי של עיריית כפר סבא על הזמנה לכנס מיסיונרי הנערך באוסטרליה ואשר בו משתתף נציג הקהילה המיסיונרית בעיר?  את השאלה הזו שאלו רבים שקיבלו את ההזמנה שבה, לצד סמליהם הרשמיים של שלוש הכנסיות שמארגנות את האירוע מתנוסס גם סמלה של עיריית כפר סבא, כביכול על מנת לאירוע גושפנקה רשמית מצד הרשות המקומית.

בעיריית כפר סבא הבהירו כי מעולם לא ניתן לקהילה המשיחית או לכל גוף מיסיונרי אחר וכי אין להם כל קשר לאירוע. "מדובר בשימוש בלוגו העירייה בניגוד לחוק. העירייה רואה זאת בחומרה רבה ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה", מסרה דוברת העירייה.

בתוך כך: בימים האחרונים שיגרה הנהלת יד לאחים אל אלכס קושניר, מנהל הרשות הממשלתית למים, מכתב דחוף לנוכח מידע שהגיע ליד לאחים על עובד ברשות הממשלתית למים המפיץ חוברות מיסיונריות באמצעות מעטפות רשמיות הנושאת את הכתובת הרשמית "מדינת ישראל".

במכתב ששיגרה הנהלת יד לאחים נאמר: "לאחרונה מופצות בארץ חוברות הנקראות 'ספר הידע למען חיים טובים יותר'. מדובר בכת מיסיונרית מיסטית שמקורה בטורקיה השואבת את מקורותיה מדתות זרות ואשר חבריה פועלים לצרף אנשים לשורות הכת. החוברת המצו"ב הופצה על ידי מר … באמצעות הרשות הממשלתית למים ולביום – ותוך עבודתו בה. נראה לנו כי יש להתייחס במשנה חומרה לכך שהנכם מנוצלים להפצת חומר, אשר בוודאי אינו קשור עמם ואשר הנזק הנגרם על ידו רב ביותר".

התגובה שהגיעה על ידי הנהלת רשות המים הייתה עניינית ויעילה. "לאור פנייתכם הורה מנהל הרשות לערוך בירור משמעותי לעובד. בעקבות הבירור שנערך הובהר לעובד כי פעל בניגוד לכללים הנהוגים בשירות המדינה ותישקל נקיטת צעדים משמעתיים נגדו. רשות המים תעשה כל שביכולתה על מנת שמקרים אלו לא יישנו בעתיד".

ביד לאחים הצביעו השבוע על חומרת הדברים ואמרו כי "שוב הוכח שהמיסיונרים לא בוחלים בשום אמצעי על מנת לצוד יהודים תמימים ולהוליכם שולל על מנת להעבירם על דתם". ביד לאחים הבהירו כי יימשך הסיכול של מעשי המרמה המיסיונריים בכל הכלים הלגיטימיים העומדים לרשות הפעילים.

מעטפה רשמית של מדינת ישראל בשירות המיסיון

   מכתב תשובה ליד לאחים מ"רשות המים"