הסתה מיסיונרית פרועה כלפי יד לאחים בדו"ח מחלקת המדינה של ארה"ב

01/08/2008

הטרדות חוזרות ונשנות, איומים קשים ומפורשים, התנכלות מכוונת ומתמשכת, מעשי ונדליזם המסבים נזק רב למוסדות ובניינים של כתות מיסיון שונות. אלו הם מקצת ההאשמות שבחרו המיסיונרים להטיח בארגון הפעילים יד לאחים, כשהם מלעיטים במידע המגמתי והמסולף את מחלקת המדינה של ארצות הברית.  "מדי שנה", כותב יו"ר לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, במכתב מיוחד ששיגר לשגרירות ארה"ב, "מפרסמת מחלקת המדינה של ממשלת ארה"ב דוח בעניין זכויות האדם וחופש הדת בישראל. לצערנו הרב, חוזרים הנכם, מדי שנה, ומעלים דברים שאין להם שחר, בכל הקשור ליד לאחים. כותבים הנכם שיד לאחים מטריד מיסיונרים ומתנהג כלפיהם באלימות. לקביעות אלו אין כל בסיס ואין כל יסוד והן בגדר השמצה ותו לא". "מערכות המשפט בישראל מעולם לא האשימו את יד לאחים בהתנהגות אשר אתם מייחסים לנו", מבהיר הגרש"ב ליפשיץ ומתריע: "חוששים אנו כי המידע המתפרסם על ידכם מקורו בגורמים אינטרסנטיים מקרב ארגוני המיסיון ונותנים אתם לעלילותיהם במה, מבלי שבדקתם את הדברים לאשורם".  באומרו זאת קובע יו"ר יד לאחים כי המיסיונרים מבקשים להסיר מעצמם את מסכת האשמות הרובצת על כתפיהם בגין היות לא מעטים מהם אלימים מועדים. כהוכחה מצורף למתב חומר תיעודי המוכיח בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי דווקא המיסיונרים הם הפוגעים, פיזית ומילולית, באנשי יד לאחים, כשהם אינם בוחלים בכל אמצעי, פסול ונמהר ככל שיהיה, בדרך להגשמת מטרתם האפלה להעביר כמה שיותר יהודים על דתם ודת אבותיהם. בין היתר, מצורף למכתב התיעוד המצמרר בו נראה איש המיסיון הנודע לשמצה, אדי בקפורד מהעיר ערד, מתנפל באכזריות חייתית על פעיל יד לאחים ומכהו בברוטליות.  המיסיונרים, כך נראה מתוך חומר הראיות, מתקשים להתמודד עם ההצלחות שקוצר יד לאחים בפעילות הסיכול העיקשת שהוא מנהל נגדם ולנוכח זאת הם מגיבים לא אחת באלימות מתפרצת. עתה מבקשים הם לעלות רף ולהפוך את עצמם לנרדפים על-ידי יד לאחים. השגרירות מתבקשת אפוא במכתב החריף לקרוא למחלקת המדינה להסיר את דברי הלעז וההשמצה, המסבים עגמת נפש ונזק רב ולא לתת להם שוב ביטוי.