הרב צפניה דרורי, רב קרית שמונה: בצעירותי נמניתי על פעילי יד לאחים, בראשותו של הגאון הרב ליפשיץ זצ"ל; העובדה שיש כיום תורה ומצוות בק"ש – נזקפת לזכותו

הרב צפניה דרורי - רבה של קרית שמונה, נושא דברים בערב

בית יד לאחים בקריית שמונה, המוכר זה שנים רבות כתל תלפיות ומגדלור לפעילות תורנית שוקקת, המה אדם בערבו של יום ראשון שחלף. הקהל הרב שמילא את שורות בית המדרש מנה את משתתפי השיעורים הקבועים הרוחשים במקום לצד יהודים שומרי מצוות ומסורת לחוגיהם שבאו לחלוק כבוד ולהעלות על נס את דמותו של הרה"ג רבי שלום דובער ליפשיץ זצ"ל, יו"ר ומייסד יד לאחים.

את הערב פתח והנחה הרב בנימין ידיד, המנהל הוותיק והמסור של הסניף בקריית שמונה, שדיבר נרגשות על הזכות שעמדה בחלקו לעבוד בשירותו של הגרש"ב ליפשיץ בעבודת הקודש. ראשון הדוברים, רבה של קריית שמונה, הרב צפניה דרורי, גילה לנוכחים כי הוא עצמו נמנה בצעירותו עם פעילי יד לאחים והפליא בתיאור דמותו של הגרש"ב ליפשיץ כמי "שריכז ואיחד סביבו את כל החוגים". באומרו זאת, תיאר כיצד תמיד היה מפעיל הרב ליפשיץ צעירים ומבוגרים מחוגים, קהילות ועדות שונות. "כולם יחד נרתמו ללהט העשייה שבקעה מאהבה גדולה".

הרב ישראל ליפשיץ שליט"א – יו"ר יד לאחים

ראש ישיבת ההסדר, הרב ישראל קירשטיין, השמיע עדות נדירה אותה דלה מזיכרונו האישי, על הבית בו גדל הגרש"ב ליפשיץ זצ"ל ואשר על יסודותיו קם והיה לאיש הצועד בראש המחנה ומגביר חיילים לתורה ולתעודה.
יו"ר יד לאחים, הרב ישראל ליפשיץ, הקדיש את תורף דבריו המאלפים לדאגה האכפתית שקרנה מכל צעד קטן כגדול של אביו הגדול – דאגה לגורלו של כל יהודי באשר הוא. את דבריו תיבל בדברי תורה מפרשת השבוע ובתוך כך קרא לנוכחים להתחזק ולהוסיף בפעילות התורנית הרוחשת בסניף, ביתר שאת וביתר עוז.

הרב ישראל רושצקי, רב המועצה האזורית מבואות החרמון, המוסר זה שנים את השיעור הקבוע בסניף יד לאחים, ערך סיום מסכת לעילוי נשמתו הגדולה של הגרש"ב ליפשיץ והמחיש את דבריו בסיפור אישי. "ערב אחד מצלצל הטלפון בבית אברך מתושבי האזור. על הקו היה הרב ליפשיץ. 'יש אישה בכפר ערבי סמוך. צריך לעזור לה לצאת משם. היא בסכנה'. לא הרב ליפשיץ הכיר את האישה ולא האברך הכיר את הרב ליפשיץ, אבל הוא היה נחוש שחובה לעשות ובנחישותו הדביק את הסובב אותו. למחרת היום, האישה הזו ניצלה. וזו אינה אלא אחת מאלפי נפשות!".

הרב שמואל ליפשיץ שליט"א – מראשי יד לאחים

הרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים, ריתק את הקהל בדברו על חובת הערבות והחדרת התחושה של "כל ישראל ערבים זה לזה" שהנחתה את פעילותו של אביו הגדול, בהדגישו כי בשם ערבות זו, פעל והפעיל בשורה של מישורים, ללא כל רווח ללא תועלת – כשלנגד עיניו לא עומד אלא עם ישראל.

הרב אריה פרומוביץ, מראשי מערכת הכשרות של העדה החרדית בצפון ובעבר מראשי פעילי יד לאחים באזור, ריגש את הקהל בחוויות מרתקות שחווה בימים עברו עת הוא וחבריו 'פשטו' על העיר ועשו בה נפשות לתורה וליהדות, בתנאים לא תנאים ומתוך דבקות במטרה. "העובדה שיש כיום בקריית שמונה חיים תורניים, תורה ומצוות, אינה אלא בזכות הרב ליפשיץ, שהיה הכוח המניע שחולל את כל אשר קם והיה לנגד עינינו", אמר בדמעות.

הרב פנחס בסר, ממגידי השיעורים ביד לאחים, אשר בעבר מסר את השיעור במשך תשע שנים, הפליא לתאר את מה שהגדיר "החיישנים המיוחדים שבהם ניחן הרב ליפשיץ ואשר באמצעותם יודע היה לזהות את הצורך המיידי לפעולה, בכל אחד מהתחומים הרגישים שעליהם ניצח במסירות נפש".
הערב הסתיים בתחושת התרוממות נפלאה כשהנוכחים כולם נוטלים על עצמם להוסיף בפעולות יד לאחים היוצאות מהסניף הוותיק והדומיננטי, להגדיל תורה ולהאדירה.