השופט גרוניס: על גלי צה"ל לקיים דיאלוג עם יד לאחים

"נשמה. אל תיתן שיעבדו על הנשמה שלך! המיסיונרים פועלים ברחבי הארץ, במטרה להשפיע עליכם להמיר את דתכם. אל תתפתו! שמרו בגאווה על זהותכם היהודית!". לכאורה מילים נוגעות ללב, לא מפריעות לאיש ולא פוגעות בשום אדם וגוף. לא כך חשבו בגלי צה"ל.

המילים הללו הן מילותיו של תשדיר מיוחד שהוכן בידי ארגון הפעילים יד לאחים כדי להתריע מפני פעילות מיסיונרית, אולם התשדיר נפסל על ידי גלי צה"ל בנימוק הנתלה ב"פקודות הצבא" ולפיהן "אנו לא יכולים לשדר תשדיר שפוגע ברגשותיהם הדתיים של חלק זה או אחר באוכלוסייה, גם אם הם מיעוט". בנוסף, קבעו גלי צה"ל כי פעילות יד לאחים "גם אם היא חוקית ולגיטימית – היא שנויה במחלוקת אידיאולוגית בציבור ועל כן אנו כגוף צבאי לא יכולים לשדר תשדיר מסוג זה".

לנוכח הפסילה מיהרו ביד לאחים להגיב ולהבהיר, באמצעות עו"ד יורם שפטל, כי "תשדיר שירות המתריע בפני יהודים על פעילות מיסיונרית-אנטישמית בקרבם אינו פוגע ברגשות הדתיים של שום חלק באוכלוסייה הישראלית".

גלי צה"ל נותרו במרי העיקש שלא לפרסם את התשדיר. הפעם הייתה זו מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי שכתבה, בין היתר, כי "תחנת רדיו צבאית ציבורית אינה יכולה להפוך לזירת התגוששות בין גורמים התומכים במיסיונריות ובכתות לבין גורמים המתנגדים להם". כאילו לא היה די בכך, קבעה הפרקליטות הצבאית הראשית כי מהתשדיר עולה מסר "העשוי לעורר פחד ובהלה בקרב הציבור". לא פחות.

לנוכח סירוב של גלי צה"ל להיענות לבקשת יד לאחים, הורה בזמנו הגאון רבי שלום דוב ליפשיץ זצ"ל יו"ר יד לאחים להגיש עתירה לבג"ץ, ובעתירה מנומקת היטב המשתרעת על פני 13 עמודים, שהוגשה בידי עורכי הדין יורם שפטל ודורון בקרמן בשם יד לאחים,  נסקר בהרחבה הרקע החוקתי הברור של מעמד גלי צה"ל וחוקיות המשדר מטעמי חופש הביטוי, תוך הבאת שלל ציטטות ותקדימים משפטיים המהווים סעד לעתירה.

בחלק ה'דיון' של העתירה מתמודדים העותרים עם טענות גלי צה"ל או אלו שמתיימרות להיות כאלו. "נישואי תערובת הם תופעת הקצה של ההתבוללות המאיימת איום משמעותי על המשך קיומו של העם היהודי, פשוטו כמשמעו, בוודאי בטווח הארוך. המערכה בהתבוללות, בכלל ובהתבוללות באמצעות נישואי תערובת, בפרט היא ערך יהודי עליון והעובדה שהמשיבים רואים בהתנגדות לנישואי תערובת 'נושא העלול לעורר מחלוקות ציבוריות לא מעטות' מעוררת תהיות ומחשבות נוגות".

"האומנם", תוהים העותרים, "סבורים המשיבים באמת ובתמים כי פעילות מיסיונרית היא 'עניין השנוי במחלוקת', שמא כוונתם לאזהרה מפניה?! כך או כך, לוקה טענתם זו באורח חמור במיוחד. בנוסף, הטענה כי 'המסר העולה מן התשדיר, הינו מסר העשוי לעורר בהלה בקרב הציבור', ההופכת את בחירת המינוחים במכתב הנ"ל לאומללה במיוחד. האם המשיבים גורסים, ברצינות, כי יש בתשדיר השירות כדי לגרום בוודאות קרובה לפרוץ בהלה בקרב הציבור?", תוהים באי כוח יד לאחים, ופוסקים: "התשובה לשאלה רטורית זו ברורה מאליה".

ימים אחדים לפני חג הפסח דן בג"ץ, בהרכב מיוחד בראשות הנשיא אשר גרוניס והשופטים ניל הנדל ונועם סולברג, בעתירת יד לאחים. בתום הדיון קבעו השופטים פה אחד כי "בעקבות הערותינו, לא פסלו הפרקליטים הנכבדים את ההצעה לקיים דיאלוג בניסיון להגיע לנוסח מוסכם של תשדיר".

השופטים סיכמו כי "לפיכך, יגישו בעלי הדין הודעות לא יאוחר מיום 02.06.2012" וציינו: "אנו מקווים שבעלי הדין ינצלו את התקופה עד למועד הנזכר בניסיון להגיע להסכמה".

ביד לאחים הובעה תקווה כי בעקבות החלטת בג"ץ תוכל להתאפשר בקרוב השמעת תשדיר שתסיר מכשול מפני המון העם.

להאזנה לתשדיר לחץ כאן