התעוררות נרחבת לקריאתו האחרונה של הגרש"ב ליפשיץ זצ"ל

המודעה שפורסמה בחוצות הערים תחת הכותרת "מה נענה ביום הדין", ואשר נכתבה לפי בקשת הגרש"ב ליפשיץ זצ"ל בהיותו על ערש דווי – זוכה להדים נרחבים מכל חוגי הקשת החרדית והתורנית * רבים פנו למשרדי יד לאחים וביקשו לחתום על העצומה לתיקון חוק המיסיון ובד בבד להצטרף לפעילות הקודש של הארגון, בפעילות ההצלה מהמיסיון ומהטמיעה ובחינוך ילדי ישראל על טהרת הקודש * והחי יתן אל ליבו

שבועות ספורים לאחר פטירתו של יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דובער ליפשיץ זצ"ל, הפיץ ארגון הפעילים יד לאחים בכל חוצות הערים והריכוזים החרדים מודעה מיוחדת שנוסחה  בידיו ואשר אותה ציווה לפרסם, בימים האחרונים לחייו, בהיותו על ערש דווי. המודעה עוררה הדים רבים בקרב כל שכבות הציבור הדתי והחרדי ומשרדי יד לאחים הוצפו בפניות נרגשות בעקבותיה.

בקריאה שכותרתה "מה נענה ביום הדין", שהיוותה למעשה מעין צוואה מהגרש"ב ליפשיץ ואשר פורסמה בכל חוצות הערים והריכוזים החרדיים בארץ, קרא הגרש"ב ליפשיץ לבני הציבור הדתי והחרדי בארץ הקודש, להתעורר לנוכח מסע השמד המזוויע המתרחש בארץ מדי יום ביומו בידי אנשי כתות המיסיון המעבירים יהודים על דתם ואמונתם לנצרות.

"מה עשינו להפסקת השמד המיסיונרי המתמיד הנעשה בראש חוצות בכל רחבי הארץ, מבלי שהממשלה, הכנסת והשותפים עמם פועלים לעצירה מוחלטת של מסע השמד הנוראי" – כתב הגרש"ב ליפשיץ. "מה פעלנו למען מיליון ילדים יהודיים הלומדים במערכת החינוך הממלכתי אשר אינם יודעים 'שמע ישראל' ואינם מודעים למשמעותו?".

קריאה זו אודות גורלם הרוחני של מיליון ילדי מערכת החינוך הכללית נגעה כל הימים לציפור נפשו של הרב ליפשיץ זצ"ל, אשר נאבק על כך ללא הרף, ובחירוף נפש, בשורה של פעולות ואמצעים ובמגעים עיקשים ואינסופיים שניהל מול משרד החינוך וכל גורמי השלטון הרלוונטיים.

בקריאה שנחתמת במילים "עורו ישנים מתרדמתכם", נקרא הציבור לפעול ככל יכולתו "על מנת להעביר חוק חד משמעי אשר יאסור את פעילות המיסיון בארץ ובכך יושם קץ למסע השמד הנוראי ההולך וגובר למרבה הצער והכאב" וכן, "מכוח הערבות עליה הצטווה כל אחד ואחד בהר סיני, להחדיר אמונה בה' יתברך בכל ילד יהודי".

מיד לאחים נמסר, כאמור, כי המודעות עוררו הדים נרחבים ורבים, וכי רבים מבני הציבור החרדי בארץ הקודש ומכל קצות הקשת פנו למשרדי יד לאחים, וביקשו לחתום על העצומה ההמונית הקוראת לתקן את חוק המיסיון. בד בבד פנו רבים למשרדים הראשיים של יד לאחים וביקשו להירתם ולהצטרף לפעילות על מישוריה השונים בפעולות הברוכות.

"מה נענה ביום הדין". המודעה שנוסחה בידי הרב ליפשיץ זצ"ל