"התרגשתי ולא יכולתי להישאר אדיש", אמר הנדיב מוונצואלה

19/03/2009

בשבוע שעבר פורסם כי ארגון הפעילים יד לאחים ומפוני נצרים הדפו תרומה מיסיונרית בסך  21,502 שקלים חדשים. הסכום נתרם תחילה לקרן למפוני נצרים אולם כשנודע לאנשי נצרים שארגון מיסיונרי הוא שאחראי לכספים הללו, לא נגעו בכסף על מנת שלא ליהנות בכהוא זה מכסף מיסיונרי ובהוראה מיוחדת של הרב שלמה אבינר, החליטו לשלוח את הסכום כולו כתרומה לארגון יד לאחים, הניצב בחזית המאבק במיסיון, כדי שכספים אלו עצמם יתועלו למלחמה במיסיון. למרות ההיתרים שיכולים היו להימצא במקרים אלו, ולמרות המצב הכלכלי הקשה בעולם, ומיעוט התרומות בגין זאת, הורה יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א לא להשתמש בו.  בעקבות פרסום הדברים, התקבל השבוע טלפון במטה המשרדים הראשיים של יד לאחים. על הקו היה נדיב מוונצואלה שביקש לשוחח אישית עם יו"ר יד לאחים כשבפיו בשורה. "ברגע ששמעתי על התרומה הגדולה שהגיעה אליכם מאנשי נצרים שלא רצו להשתמש בכסף המיסיונרי ובכך שגם אתם הדפתם את התרומה ולא רציתם לעשות בה שימוש, חרף המצב הכלכלי הקשה של כולם – התרגשתי מאוד. לא יכולתי להישאר אדיש ואני מבקש להעביר לכם תרומה באותו סכום", אמר הנדיב. יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, העלה על נס את התרומה המרגשת ואמר באירוניה: "יש יהודים שמאמינים בכל לבם בקדוש ברוך הוא הזן ומפרנס לכול אבל הם מבקשים לעזור לקב"ה כביכול בכך שהם מקבלים כספים ממקורות מפוקפקים ומיסיונריים. זו התנהגות פסולה. התרומה המרגשת האחרונה מוכיחה את דברי תורתנו הקדושה, 'היד ה' תקצר?'. כל מי שעיניו בראשו רואה נכוחה כי הקב"ה מוצא את הדרך לעזור לכל הצריך לכך ובלבד שלא להזדקק למקורות שאינם כשרים ואשר יש בעצם קבלת התרומה משום חיזוק המיסיון רח"ל".