זעזוע: מיסיונרים הציעו לעוברים ושבים טלית גדול שבראשה מתנוסס שמו של אותו האיש

למראית עין נראתה הטלית שהוגשה לקבוצת התיירים שחלפה על פני דוכן סתמי ברחוב בן יהודה בירושלים, כטלית מצויצת רגילה. משפתח אחד התיירים את השקית שבה הייתה מצויה הטלית, נדהם לגלות את הכתובת המופיעה לכל אורך העטרה שבראשה. כך נכתב בה: "ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר מילא את כל התורה בישוע המשיח וכיסה את כולנו בצדקתו".

התיירים מיהרו ליצור קשר עם הסניף הירושלמי של ארגון הפעילים יד לאחים ומסרו את הטלית לשם בדיקה ותיעוד. "אנו פונים אליכם", אמרו התיירים, "כדי שתיידעו את הציבור הרחב. בעינינו ראינו יהודים תמימים שנקלעים לדוכן הזה, מקבלים טלית כזו והולכים עמה לביתם מבלי שיידעו שמדובר במוצר מיסיונרי פסול וטרף".

בתוך כך: המחלקה להצלה ממיסיון ביד לאחים חשפה השבוע תדריך פנימי של המיסיונרים לאנשיהם. התדריך, שנכתב במקורו באנגלית, מציע לאנשי המיסיון כיצד להימנע מפליטות פה שעלולות להסגיר את זהותם האמיתית בקרב היהודים שעמם הם באים במגע על מנת למצוא עמם שפה משותפת ולהוליכם שולל בדרך למטרה ההרסנית להעבירם על דתם.

התדריך מציע שישה תחליפי לשון למונחים ומוטיבים מיסיונריים מובהקים – מתוך ניסיון שחוו המיסיונרים כשנתקלו בדחייה אינסטינקטיבית שעה שהשתמשו במטבעות לשון נוצריים-מיסיונריים. "במקום להשתמש, בעת ציטוט, במילה 'הברית החדשה' – אמרו מעתה: 'החלק השני של ספר התנ"ך' או 'המהדורה השנייה של התנ"ך'. במקום להזמין את איש שיחך במילים: 'בוא לכנסייה' – אמרו מעתה: 'בוא לפגישה עם אנשים שמאמינים בתנ"ך'" ועוד.

בארגון יד לאחים אמרו השבוע כי "איננו מופתעים לא מהשיטות המיסיונריות הנלוזות כמו הנפקת ומכירת טלית מיתממת עם כיתוב פסול ומופרך ולא מהתדריך הנואל המלמד את אנשי המיסיון כיצד לאמן לשונם בדברי שקר. נמשיך לעמוד על המשמר ולהשתמש בכל הכלים הלגיטימיים כדי להאיר את עיני הציבור, להזהירו מפני הטומנים לו פח יוקשים ולהוציא יקר מזולל. ובימי החנוכה נייחל ונתפלל כי כשם שהיה לנו בימים ההם כן תהיה לנו בזמן הזה, שעם ישראל ינצח את היוונים והמתייוונים".

 "אל תגידו את האמת". התדריך המיסיונרי המקורי