חברת 'אינטרנט רימון' תחסום הגישה לאתרים מיסיונריים

הנהלת חברת 'אינטרנט רימון' הודיעה בימים האחרונים להנהלת ארגון הפעילים יד לאחים כי נענתה לבקשתה וכי תחסום מעתה את הגישה לאתרים מיסיונריים שיד לאחים ימציא את כתובותיהם ופרטיהם המלאים.

בפנייה הראשונה של יד לאחים לחברת 'אינטרנט רימון' – בעקבות פניות רבות מיהודים רבים שנחשפו לתכנים מיסיונריים – נאמר, בין היתר: "ברוב דרגות החסימה של 'אינטרנט רימון', ניתן לגלוש בקלות רבה למאות (!) אתרי מיסיון של הכת הנוצרית 'היהודים המשיחיים' ולאתריהן של כתות מיסיון נוספות. לקוחות רבים שלכם, לצד רבנים רבים מכל החוגים, פונים אלינו שוב ושוב וקובלים על כך שהנכם – האמונים על חסימת אתרים שאינם הולמים – מאפשרים גלישה חופשית לאתרים אלו ואף לסרטים שעוסקים בהטפה לנצרות.

"כמי שאמונים על מאבק בכתות אלו, מבקשים אנו מכם כי תואילו להיפגש עמנו בדחיפות כדי שנציג בפניכם את פני הדברים, וכדי שתביאו לחסימתם – לאלתר – של אתרים בעלי תוכן פוגעני אלו".

לפניית יד לאחים צורפה חוות דעת הלכתית ברורה הקובעת כי יש למנוע כל אפשרות של גלישה באתרים הקשורים עם המיסיון.

הפנייה נפלה על אוזניים קשובות. השבוע הגיעה ליד לאחים תשובת הנהלת אינטרנט רימון, החתומה בידי נדב רט, מנהל תהליכים חוצי חברה ושיווק פנים, ובה נאמר: "לאחר דיון בנושא, החלטנו לעשות את ההשתדלות המחויבת בנושא. עם זאת, המודולים האוטומטיים שלנו לא יודעים לסווג אתרים מסוג זה, ועל כן נצטרך את עזרתכם. אם תעבירו אלינו כתובות של אתרים מיסיונריים אנו נעשה מה שנוכל כדי לחסום את הגישה אליהם".

ביד לאחים הזדרזו להעביר את הכתובות הרלוונטיות על מנת שהחסימה תתבצע הלכה למעשה.

הנהלת אינטרנט רימון: נחסום את האתרים המיסיונרים