יד לאחים השיק כתב עת ייחודי המיועד ליהודים נפגעי מיסיון

ארגון הפעילים יד לאחים השיק השבוע עיתון מיוחד וייעודי הנושא את השם 'מחפשים' הנועד להצלת יהודים תועים ומחפשי דרך שעלולים להיקלע או שכבר באו במגע עם המיסיון וגרורותיו. העיתון, המעוצב בצורה מרשימה, מכיל תכנים הלקוחים הישר מעולמם של יהודים אשר מהווים מטרה למסרים הרסניים של המיסיונרים, בשפה קולחת, נהירה ושווה לכל נפש.

הכתבה הפותחת את העיתון מביאה את סיפורה המרתק של משפחה יהודית שנקלעה לכת מיסיונרית, כשהכתבה מלווה בתמונות המשפחה. המשפחה מתארת בפני כתבי 'מחפשים' את הדרך הארוכה שחוותה תוך כדי היטמעות בכמה כתות מיסיונריות, את התדהמה שאחזה בהם כשגילו, במפגש עם אנשי יד לאחים, את התרמית שעליה מושתתים הרעיונות המיסיונריים ואת האושר שהוא מנת חלקם כיום, כמשפחה ברוכת ילדים, הגדלים ומתחנכים במוסדות תורניים.

מדור מיוחד בעיתון מגיש תשובות לשאלות שצצות מפי אלו שנחשפו לחומרים מיסיונריים והם תוהים ומבקשים מענה. התשובות מוגשות מפי טובי המרצים של יד לאחים העוסקים יום יום בהצלת יהודים ומוציאים יקר מזולל. העיתון גם מעניק הצצה למרכזים יהודיים פעילים שמציעים אלטרנטיבה יהודית ערכית ומגוון מאמרי הגות ומחשבה.

פעילי יד לאחים המוצבים דרך קבע ליד מוקדי המיסיון על מנת להתריע בכל הכלים הלגיטימיים העומדים לרשותם בפני הבאים בדבר הסכנה הצפויה להם, צוידו בימים אלו בעיתון החדש והם מחלקים אותו לבאים בשערי מוקדי המיסיון. במקביל מפיצים אנשי יד לאחים את העיתון בדיוור ישיר לקהלי יעד פוטנציאליים לחיכוך והיחשפות לחומרי מיסיונריים, בהתאם לפילוח מדויק שעליו עמלו אנשי המחלקה להצלה ממיסיון בארגון.

מיד לאחים נמסר השבוע כי 'מחפשים' הוא עיתון ראשון בסדרה וכי הגיליונות הבאים ימשיכו להופיע בתדירות קבועה, מתוך מגמה ברורה להאיר את עיני התועים ולקיים הלכה למעשה את איסור התורה "לפני עיוור לא תתן מכשול" ואת דברי חז"ל "כל ישראל ערבים זה לזה".

כתב העת שמופץ ליהודים נפגעי מיסיון לצפיה בחוברת לחצו כאן