יד לאחים השיק פרויקט חונכות חדש וייחודי לילדי ניצולות מכפרים ערביים

כבמחצית השנה האחרונה עמלים אנשי אגף ההצלה מטמיעה של יד לאחים על השקת פרויקט חונכות ייחודי לילדי הניצולות מכפרים ערביים.
ילדים אלו סובלים מאוד מחסך דמות אב בחיי היום יום. הם נושאים עמם זיכרונות כואבים וצלקות נפשיות ופיזיות, מהאלימות שספגו מאביהם ולעיתים גם מקרובי משפחתו וממסכת ההשפלה הקשה שהייתה מנת חלקם בשנות חייהם הצעירות.
ילדי הניצולות חווים גם קשיים בהתאקלמותם בקרב החברה היהודית ומוצאים את עצמם בהתמודדות קשה ובלתי פשוטה עם בעיית זהות, כשהם נקרעים בין שני העולמות, היהודי והערבי, שנמזגו לחייהם באופן בלתי נתפס.
לנוכח כל זאת, השיק ארגון יד לאחים בחודש שעבר תכנית לגיוס חונכים בכל רחבי הארץ, שיערבו לילדי הניצולות בפן הנפשי והיהודי-רוחני וילוו אותם בדרכם החדשה ורבת הקשיים. עד כה הוכשרו כבר עשרות חונכים וחונכות, בעלי רקע טיפולי-מקצועי אשר שובצו תחילה לעבודה ילדים בעלי חרדות ומצב נפשי קשה. מפאת מצבם הבלתי פשוט הם הוצבו בעדיפות ראשונה.

מטרת העל של התכנית היא להגיע למצב שבו לכל אחד ואחת מילדי הניצולות, יהיה חונך או חונכת שילוו אותם בחיי היום יום ויהיו להם לדמות תומכת ומחבקת.
במסגרת הפרויקט, נפגשים החונכים עם הילדים פעמיים בשבוע, בבית או בפארק המשחקים. כל חונך מקבל תקציב חודשי כדי שיוכל לקנות לחניך "שלו" ממתק, דבר מאפה ומשחק, שידה של אימו אינה משגת. לצד זאת, עמלים החונכים על שיפור מצבם הרוחני של הילדים והם מלמדים אותם פרשת שבוע ומושגים בסיסיים ביהדות.

ביד לאחים מתייחסים לפרויקט ברצינות רבה. מיד בתחילת הדרך, מקבלים החונכים הדרכה צמודה של מטעם יד לאחים, שמכוונת אותם כיצד לגשת לילד אליו הם מתלווים ומה הם בדיוק צרכיו האישיים. אחת לחודש נפגשים החונכים במטה האגף להצלה מטמיעה במשרדי יד לאחים, מקבלים הדרכה מקצועית וייעוץ בנוגע לחניך אותו הם מלווים ומגבשים יחד המלצות לחודש הקרוב. לטובת הצלחת הטיפול אף הוקמה ספריה עשירה עם ספרים ומשחקים טיפוליים וחינוכיים לצרכי הילדים.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, אמר השבוע: "לא ננוח ולא נשקוט עד שכל אחד ואחת מילדי וילדות הניצולות מהכפרים יזכו לחונך או חונכת קבועה – שישלימו להם את החוסרים שהם סובלים מהם. כל המבדקים המקצועיים שביצענו הוכיחו כי זו הדרך היעילה ביותר להחליק ככל שניתן את המעבר שלהם אל העולם החדש שהם נחשפו אליו ולהצעידם בדרך העולה בית א-ל".