יד לאחים ומפוני נצרים אמרו לא לכסף המיסיונרי

04/03/2009

לאחרונה הגיעה לארגון הפעילים יד לאחים המחאה בלתי שגרתית על סך 21,502 שקלים חדשים. את הצ'ק בסכום זה שיגרו אנשי הקרן לפיתוח נצרים, שעמה נמנים מפוני היישוב נצרים בגוש קטיף. מאחורי הסכום הסתתר סיפור מיוחד שמעיד על גבורה יהודית עילאית ונטולת פשרות בה ניחנו היהודים המפונים. מסתבר שארגון מיסיונרי החליט לאמץ את המפונים והעביר לחשבונם סכום כסף. כשנודע לאנשי נצרים שארגון מיסיונרי הוא שאחראי לכספים הללו, לא נגעו בכסף על מנת שלא ליהנות בכהוא זה מכסף מיסיונרי ובהוראה מיוחדת של הרב שלמה אבינר, החליטו לשלוח את הסכום כולו כתרומה לארגון יד לאחים, הניצב בחזית המאבק במיסיון, כדי שכספים אלו עצמם יתועלו למלחמה במיסיון.

למרות ההיתרים שיכולים היו להימצא במקרים אלו, ולמרות המצב הכלכלי הקשה בעולם, ומיעוט התרומות בגין זה. הורה יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א לא להשתמש בו. יו"ר יד לאחים ניצל את ההזדמנות לקרוא לכל יחיד ולכל ארגון ציבורי ללמוד מגבורתם של מפוני נצרים, שלא לקבל תרומות מהמיסיון בכל צורה שהיא, ישירה או עקיפה, שכן דבר זה גורם, בין השאר, לחילול השם. 

יו"ר יד לאחים הסביר את ההחלטה שלא לקחת את הכסף, אף לא לטובת המאבק במיסיון, בצטטו את דברי הגמרא (ב"ב י' ע"ב) בגנות הנוטל צדקה מן הגוי שעליה נאמר "וחסד לאומים חטאת", ומעכב את הגאולה, כשהוא מבהיר כי "הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמעניקי הצדקה הזו אינם אלא מיסיונרים המבקשים להעביר יהודים על דתם.

באומרו זאת ציטט את הנאמר בספר 'יערות דבש' שבדברי אחשוורוש להמן "הכסף נתון לך", כוונתו הייתה שייתן לצדקה את "עשרת אלפים כיכר כסף" כי ידע אחשוורוש שצדקה היא זכות גם לגויים. ועל כן הקדים הקב"ה שקליהם של ישראל (במצוות מחצית השקל) לשקלים של המן הרשע , כדי שהזכויות של עם ישראל יבטלו את הזכות של הצדקה של המן ואחשוורוש.

הגרש"ב ליפשיץ שיבח את התורמים הרבים למגבית יד לאחים שבתרומתם מחזקים ומבצרים את המאבק במיסיון והצלת יהודים משמד ובכך מבטלים את הזכויות של תרומות המיסיונרים ומקרבים את הגאולה.

הצ'ק לא נפדה. הסכום שהעבירו אנשי נצרים ליד לאחים בעקבות התרומה המיסיונרית