יד לאחים: לבלום הצעת החוק השערורייתית המתירה למסור ילד יהודי לאימוץ במשפחה לא יהודית

ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת דנה בימים האחרונים בהצעה חסרת תקדים בחומרתה ובסכנה הטמונה בה לתיקון חוק האימוץ. לפי ההצעה השערורייתית, ביוזמת כמה חברי כנסת בראשות ח"כ קול מ'יש עתיד' לתיקון חוק האימוץ, החוק ישונה וייקבע בו כי ילד יהודי יכול להימסר לאימוץ למשפחה לא יהודית. במהלך הדיון השמיעו ח"כ הרב אורי מקלב וח"כ סטרוק דברים נוקבים ביותר נגד החוק. "מי שמרים את ידו בעד החוק הזה, יאפשר לילד יהודי לחיות במשפחה מוסלמית", אמר ח"כ הרב מקלב. ח"כ סטרוק הוסיפה: "במשך דורות יהודים מסרו את נפשם על זה שילדים יהודיים לא יימסרו לשמד".

מיד בעקבות הדיון פנה יד לאחים לכלל חברי הכנסת על מנת להתריע מפני קידומו ההרסני של החוק המסוכן. יד לאחים שיבח תחילה את הרב מקלב וח"כ סטרוק על עמדתם האיתנה כפי שהובעה במהלך הדיון ואז פנה אל כלל חברי הכנסת, כדי לסבר את אוזנם באשר למשמעותו הגורלית של החוק.

עם היוודע דבר קיומה של הצעת החוק, פנה ארגון הפעילים יד לאחים, הניצב כל השנים בחזית ההצלה מהטמיעה וההתבוללות, אל חברי הכנסת בבקשה לעשות ככל אשר לאל ידם על מנת לסלק אותה מעל סדר היום, בטרם יהיה מאוחר מדי.

"כארגון העוסק זה שנות דור במאבק בטמיעה ובהתבוללות", נאמר בפניית יד לאחים, "רואים אנו בזעזוע ובחרדה עמוקה הצעת חוק זו. משמעותה של הצעת החוק היא הטמעת ילד יהודי בין גויים לצמיתות.

"בעבודתנו היומיומית אנו נתקלים במקרים מאין אלה כאשר משפחה מוסלמית מנסה לקבל לידה ילד יהודי שנולד לאם יהודיה ולאב ערבי. בחלק מהמקרים לצערנו עולה הדבר בידם. כמובן שאנו איננו מוותרים, אך הצעת חוק זו, בנוסף לכך שהיא בעצמה מהווה פרצה חמורה במחיצות בין עם ישראל לאומות שאחריתו מי ישורנו, הרי היא תהווה לגיטמציה לבתי המשפט ולרשויות להיות ידם קלה על הדק העברת ילדים יהודיים לנוכרים".

ביד לאחים מחדדים ומדגישים את האבסורד הטמון בעצם הצעת החוק: "תמוה הדבר כי בשעה שהמדינה והסוכנות היהודית מקצות משאבים כספיים כבדים ביותר במטרה למנוע נישואי תערובת בין יהודים לגויים, בארץ ובתפוצות, הנה זרוע אחרת של המדינה מכשירה קרקע להתבוללות ולטמיעה".

ומעבר לכך, זועקת פניית יד לאחים: "גם אם נגזר על הורים שבנם יימסר לאימוץ, מי הוא אשר בידו הסמכות היהודית, הלאומית והמוסרית להפקיע את בנם מדתו, דת הוריו והורי הוריו לדורותיהם, ולמסרו לבני דת נכרית?!".

דגש מיוחד ניתן בפניית יד לאחים לטובת הילד שבשמה כביכול מדברת הצעת החוק: "האם זוהי טובת הילד, כאשר הוא ינותק, מעם ישראל?! וביום מן הימים, כאשר ירצה הילד המאומץ להתחקות אחר מקור משפחתו, וימצא למרבה תדהמתו כי הוא יהודי הנמסר לאימוץ אצל גויים, האם גם לזאת תיקרא 'טובת הילד'?!".

השבוע נודע כי ראשי יד לאחים קיימו בעניין פגישה מיוחדת עם הרב הראשי לישראל, הגר"ד לאו, ועדכנו אותו בפעילותם למניעת תיקון החוק. הגר"ד לאו אמר לראשי יד לאחים: "אני תומך מאוד במאבקכם וקורא לכם שלא להרפות ממנו". הרב הראשי אף סיפר לראשי יד לאחים כי פנה בעצמו אל המחוקקים בבקשה אישית ונרגשת שלא לקדם את החוק המסוכן.

ביד לאחים הביעו השבוע תקווה כי היוזמה ההרסנית לא תצלח וכי הפנייה הנרגשת, מלב כואב ודואב ומכוח הניסיון המר, תיפול על אוזניים קשובות של נציגים מכל סיעות הכנסת, על מנת שלא להביא להידרדרות כה חמורה שתוצאותיה הרות אסון רח"ל.