יד לאחים מבכה מרה את הסתלקות שר התורה הראשל"צ מרן הרב עובדיה יוסף זצוקללה"ה

הרב ליפשיץ זצ"ל עם ילדי הניצולות מכפרים ערביים בביקור המרגש אצל הגר"ע יוסף

לפני שנתיים, עם פטירת הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ זצ"ל, מייסד ויו"ר ארגון יד לאחים, ספד לו מרן בשיעורו השבועי (פרשת וירא ה'תשע"א).

להלן חלק מדבריו של מרן:

"היה אחד הרב ליפשיץ הוא ראש המפעל הזה שקוראים אותו יד לאחים הם עושים נפלאות. הם מצילים בנות ישראל, שלצערנו התדרדרו והתחתנו עם ערבים ונמצאים בערים שלהם. משפילים אותם לא נוהגים בהם כבוד לא שום דבר. את יהודיה, מקללים אותה. מסכנה שבוית חרב בידם. יש לה ילדים קוראים אותם מוסטפה מוחמד. ילדים יהודים לפי הדין הולכים אחרי האם, האם יהודיה הילדים יהודים אבל הם מחנכים אותם אצלם".
"הרב הזה הרב ליפשיץ זכותו בגן עדן היה הולך, שם נפשו בכפו שולח בולשת ש"ב וש"ג, הולכים מחפשים אותם ומוצאים אותם. לוקח אותם מביא אותם עם הילדים שלהם, עושה להם ברית מילה, מכניס אותם בתורה.

הגר"ע יוסף הזכיר גם בדבריו את הביקור המרגש שנערך בביתו לפני כשנתיים, כאשר הגיע אליו הרב ליפשיץ בלוויית ניצולות מכפרים ערביים וילדיהן על מנת שיזכו להתברך מפיו של הרב.

מרן המשיך בדבריו ואמר "הרב שלום ליפשיץ רק מקרוב נפטר. אבל כתוב וזרח השמש ובא השמש עד שלא שקעה שמשו של צדיק, הקב"ה בורא צדיק אחר במקומו. הם ממשיכים את המסורת הזאת".

בסיום דבריו קרא הרב עובדיה לציבור, לתמוך בהמשך הפעילות של יד לאחים: "מצוה גדולה להחזיק בהם. תזכרו את יד לאחים! מי שעוזר להם מציל נפשות מישראל… מי שיכול להציל אשרי חלקו. כל המציל אחד מישראל, כאילו הציל עולם מלא."