יד לאחים מתגבר פעילות במגזר הרוסי: המחלקה למאבק במיסיון השיקה כתב עת בשפה הרוסית

30/10/2013

 יד לאחים השיק השבוע מהדורה מיוחדת בשפה הרוסית של כתב העת 'מחפשים' הנועד להצלת יהודים תועים ומחפשי דרך שעלולים להיקלע או שכבר נקלעו למיסיון וגרורותיו. המהדורה הרוסית מופיעה לאור מסע השמד ההולך וגובר של אנשי המיסיון בקרב דוברי הרוסית בישראל. צוותי פעילי יד לאחים המוצבים דרך קבע ליד מוקדי המיסיון על מנת להתריע בכל הכלים הלגיטימיים העומדים לרשותם בפני הבאים בדבר הסכנה הצפויה להם, צוידו בימים אלו גם במהדורתו הרוסית של העיתון החדש והם מחלקים אותו לבאים בשערי הכתות הללו. במקביל מפיצים אנשי יד לאחים את 'מחפשים' בדיוור ישיר לקהלי יעד של עולים בעלי פוטנציאל לחיכוך והיחשפות לחומרי מיסיונריים, בהתאם לפילוח מדויק שעליו עמלו אנשי המחלקה להצלה ממיסיון בארגון.בין היתר, מופיע בעיתון ראיון עם משפחה – בס"ד כיום שומרת תורה ומצוות – המתארת בפני כתבי 'מחפשים' את הדרך הארוכה שחוותה תוך כדי היטמעות בכמה כתות מיסיונריות ואת התדהמה שאחזה בהם כשגילו במפגש עם אנשי יד לאחים את התרמית המיסיונרית המסוכנת. מדור מיוחד בעיתון מגיש תשובות לשאלות שצצות מפי אלו שנחשפו לחומרים מיסיונריים והם תוהים ומבקשים מענה. התשובות מוגשות מפי טובי המרצים של יד לאחים העוסקים יום יום בהצלת יהודים ומוציאים יקר מזולל. העיתון גם מעניק הצצה למרכזים יהודיים פעילים שמציעים אלטרנטיבה יהודית ערכית ומגוון מאמרי הגות ומחשבה. מיד לאחים נמסר השבוע כי 'מחפשים' בשפה הרוסית הוא עיתון ראשון בסדרה וכי הגיליונות הבאים ימשיכו להופיע בתדירות קבועה, מתוך מגמה ברורה להאיר את עיני התועים ולקיים הלכה למעשה את איסור התורה "לפני עיוור לא תתן מכשול" ואת דברי חז"ל "כל ישראל ערבים זה לזה".

התגברות בפעילות המיסיון. שער חוברת מיסיונרית ברוסית