יו"ר יד לאחים הציג בפני הגר"ש עמאר רשימה בת יותר מ-60 מיסיונרים שגוירו לאחרונה

28/07/2009

רשימה מפורטת הכוללת יותר מ-60 שמות של אנשים שהיו חברים פעילים בכתות המיסיון של היהודים המשיחיים לפני הגיור, בעת הגיור ולאחר הגיור – הוגשה בימים האחרונים על ידי יו"ר ארגון הפעילים יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ לידי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי שלמה משה עמאר, במהלך פגישה מיוחדת שנערכה ביניהם בבית הרבנות הראשית לדיון אודות עלייתם הצפויה של "בני מנשה" לישראל.

המיסיונרים ששמותיהם מופיעים ברשימה, וכן כתובותיהם המדויקות ומספרי הזהות שלהם, הסתירו מבתי הדין שבהם התגיירו את אמונתם באותו האיש כמו את העובדה שמעולם לא חדלו להאמין ב'ברית החדשה'. הם עברו תהליך גיור ארוך וממושך, מילאו בהצלחה את כל מסכת המבחנים והבדיקות וכעבור תקופת זמן יצאו מבתי הדין כשחיוך גדול על פניהם ובידיהם תעודת גיור. כתוצאה מהגיור כדת משה וישראל, הם התערו בקהילות של שומרי תורה ומצוות וילדיהם אף התקבלו במוסדות חינוך דתיים.

איש מקרב הדיינים שליווה אותם במהלך הגיור לא היה מודע לכך כי בכל אותה עת המשיכו להאמין בכל ליבם ב'אותו האיש' ובעובדת היותו המשיח. איש מהדיינים לא שיער כי אותם גרים בעלי חזות תמימה וממשיכים להיות חברים בכת היהודים המשיחיים ומשתדלים להפיץ את אמונתם הכוזבת ולהטיף לה בקרב כל מי שהם באים עמם במגע.

הגר"ש עמאר הזדעזע לנוכח הנתונים שהוגשו בפניו וקיבל בהערכה רבה את ההצעה המעשית המגובשת שהגיש לו יו"ר יד לאחים ואשר תציב את הבלם הדרוש לנוכח הסכר שנוצר. מדובר בחוזר מדוקדק המכיל 17 שאלות מפורטות שכל שמבקש להתגייר יידרש לענות על כל אחת מהן בתשובה של כן או לא.

יו"ר יד לאחים, הגרש"ב ליפשיץ, הסביר כי על פי אמונתם המפוקפקת של המאמינים באותו האיש, במידה והם נשאלים ישירות אם הם מאמינים בו, אסור להם להתכחש לכך ועליהם להשיב בחיוב. "צריך רק לדעת מה בדיוק לשאול ובאיזו צורה, באופן שלא יותיר מקום לשום ספק", הטעים. החוזר אומץ לאלתר על ידי הגר"ש עמאר, המכהן גם כנשיא בית הדין הגדול.