'כול אל ערב' מאשים: יד לאחים מחלץ נשים וילדים מכפרים ערבים ומחזירם ליהדות

בכתבה מגמתית המתפרשת על פני מספר עמודים והקוראת תגר על פעולות החילוץ של ארגון יד לאחים, פותח עיתון 'כול אל ערב' –העיתון בשפה הערבית, מהמובילים בציבור הערבי, במילים הבאות: "ארגון יד לאחים פועל מזה שנים רבות למען הצלתן ושחרורן של צעירות יהודיות ואת ילדיהן מהיישובים הערבים. גדולי אנשי הדת היהודים, בין היתר המקובל בבא סאלי, הרב כדורי, הרב עובדיה יוסף ואחרים, בירכו ונתנו לגיטימציה לרב ליפשיץ, יו"ר הארגון, על פועלו הרב למען הצלת הנפשות היהודיות והחזרתן לקרב בני עמן".

הכתבה מסקרת בהרחבה מקרה שהגיע למערכת עיתון 'כול אל ערב', על חילוץ שביצעו אנשי יד לאחים של אישה יהודיה וילדיה, מבעלה הערבי. הכתב מלווה את הבעל הערבי במסלול 'החטיפה' שביצעו אנשי יד לאחים, תוך שהכתב מתאר את ההפתעה שאחזה בבעל הערבי לנוכח הדירה הריקה מאדם ומרכוש שקידמה את פניו כשחזר מקניות. לדברי הערבי, שכן יהודי שנכח במקום מסר לו כי "אנשי יד לאחים 'ביקרו' במקום עם משאית ולקחו את בנו, בתו ואשתו וכל מצרכי ביתו".

כתב העיתון מתאר בקווים כלליים את פעילות הארגון תוך שהוא מצטט באירוניה את אנשי הארגון המכנים את פעולותיהם כ"פעולות הצלה" ומדווח כי פעילי הארגון פועלים בכל רחבי הארץ, החל מ"ישובים ערבים בתוך הארץ וירושלים הכבושה" וכלה ב"בשטחי הרשות הפלסטינית", בשיטות חטיפה והרחקת ילדים מאבותיהם הערביים.

העיתון אף מתאונן על שיטת הפעולה של אנשי יד לאחים הפונים לבתי המשפט במטרה "לשנות את שם משפחת הילדים, ולתת להם את השם של משפחת האם בלבד, בכדי שיהפכו ליהודים בצורה מלאה".

הפרט היחיד שעמד בכללי האתיקה בכתבה בעיתון הערבי הייתה בקשת התגובה מיד לאחים וזו מתפרסמת במלואה בשולי הכתבה: "אנחנו לא חוטפים איש. אנחנו מהווים כתובת לכל מי שמאמין בחזרה לשורשיו ולדתו היהודית. יד לאחים מעניק את השירות הזה לכל יהודי שפונה אלינו".

ביד לאחים מבקשים להבהיר כי המקרה המוזכר בגוף הכתבה של 'כול אל ערב' עוסק באישה יהודיה שסבלה במשך שנים מבעלה הערבי ואשר הגישה על כך תלונות רבות במשטרה שהביאו למאסרו של הבעל. החילוץ המדובר של האישה וילדיה נערכו כמובן לבקשתה וכי אין מדובר במקרה של 'חטיפה', אלא של עזרה והצלה בלבד.