למרות בקשת תושבי האיזור: עיריית תל אביב סירבה לסלק את הדוכן המיסיונרי; יד לאחים הקים במקום דוכן הסברה נגדי

09/10/2016

זה תקופה ארוכה שהמיסיונרים מפעילים דוכני הטפה רווים בחומרים מיסיונרים מסוכנים, ומציבים אותם במרכזי הערים. יחד עם חלוקת החומרים לעוברים ושבים הם משדלים אותם למסור להם את פרטיהם האישיים כדי להמשיך לעמוד עמם בקשר, מתוך כוונה להביאם בסופו של דבר להמרת דתם.

צוותי יד לאחים שמכירים היטב את מפת הפריסה המיסיונרית, מציבים מראש דוכני הסברה משלהם בסמיכות מקום ובהם חומרי הסברה אנטי מיסיונריים וחומרים יהודיים למכביר. מרגש לראות את תגובות העוברים והשבים לנוכח הגילוי כי הדוכן הסמוך הינו דוכן שמד ר״ל.

במקביל, הצוות המשפטי של יד לאחים שוקד כל העת בניסיון למצוא עילות חוקיות כדי למנוע העמדת הדוכנים המיסיונרים, מול הרשויות המקומיות.

רק לאחרונה פנתה המחלקה המשפטית של יד לאחים לעיריית תל אביב וביקשה לסלק את הדוכן המיסיונרי המוצב מידי סוף שבוע ברחוב רוטשילד בעיר, בשל הפגיעה ברגשות התושבים.

במקביל, לאחר התייעצות עם יד לאחים, פנו גם התושבים המתגוררים בסמיכות מקום ליד הדוכן המסיונרי לעיריית תל אביב. התושבים כתבו לעירייה: "כיצד בא לידי ביטוי הפלורליזם של עיריית תל אביב, כשבאותה נשימה מוענק אישור לכת מיסיונרית פנאטית להתמקם מתחת לבתינו ולהטריד את מנוחת התושבים". למכתב זה צורפו שמותיהם, כתובתם וחתימותיהם של עשרות התושבים המתלוננים.

אולם העיריה במענה על המכתב הודיעה שהיא מסרבת לסלק את המפגע המיסיונרי, בנימוק של "פגיעה בחופש הדת". בתגובה החליטו מיידית ביד לאחים להציב דוכן הסברה גם ברחוב רוטשילד בסמוך לדוכן המיסיונרי.

בשבוע האחרון, המיסיונרים אובדי העצות שראו את השפעת דוכן יד לאחים על העוברים ושבים, הזעיקו את המשטרה בתואנת שווא, וביקשו מהשוטרים לסלק את יד לאחים בשל חוסר אישור מהעיריה לנוכחותם במקום. השוטרים שניגשו לדוכן ההסברה של יד לאחים, הופתעו לראות את האישור לדוכן יד לאחים מוצג בפניהם. הם גערו במיסיונרים וביקשו מהם שלא להטריד שוב את משטרת ישראל.

ביד לאחים קראו השבוע שוב לקראת השנה החדשה לחברי הכנסת והשרים החרדיים והדתיים, לעשות כל אשר לאל ידם כדי להעביר בכנסת לאלתר את החוק האוסר פעילות מיסיונרית ולשים קץ למסע השמד המתחולל ברחבי הארץ באין מפריע.

בקשה אישית ונמרצת. תושבי תל אביב בפנייה לעירייה בדרישה לסילוק המטרד המיסיונרי מאזור מגוריהם

 למכתב המלא לחצו כאן >

המשטרה הוזעקה לשווא. שוטרי משטרת תל אביב מוזעקים למקום על ידי המיסיונרים