לצאת אל העם שבשדות!

18/12/2007

נתונים עדכניים שהוצגו בישיבת חירום מיוחדת של הנהלת ארגון הפעילים יד לאחים בסוף השבוע האחרון, מצביעים על הידרדרות קשה בכל החזיתות הנובעת מהשבר הקשה הפוקד את העם ומפיל חללים רבים רח"ל.

מהנתונים עולה כי 120 סניפים של כתות 'עדי ה" 'יהודים משיחיים' וכתות האדוונטיסטים שהמכנה המשותף שלהן הוא בקריאתן המשותפת ליהודים תמימים לפיה ניתן לטבול לנצרות ולהאמין בישו ולהישאר יהודים. המיסיונרים מארגנים המונים בכל רחבי הארץ ובד בבד מפעילים מאות שיעורים בשורה של בתים בכל רחבי הארץ ואחראים על הפצה חינם של ביטאונים ועיתונים (שהבולטים שבהם: 'כיוון', 'התעוררות', 'עורו', 'משהו אחר', 'מעט לעת', 'ילדי-יה', 'המצפה', 'מהפכה' ו'שבת שלום').

המיסיונרים אינם אומרים די בפעולות המוניות אלא יוצאים אל השטח בפעולות 'בישור' שמטרתם להטיף ולשכנע ללכת בדרכי ישו עד כדי המרת הדת. ביד לאחים מציינים כי האפיק האפקטיבי ביותר, למרבה הצער, של מישור פעולה זה מתבצע מדלת לדלת על-ידי צוותים שעברו הכשרה ומאומנים בשטיפת מוח. במקביל, הם מתפרשים במוקדים הומי אדם כמו בתי-חולים, אוניברסיטאות, אירועים המוניים, תחנות רכבת ועוד.

ליד לאחים הגיעו בשנה האחרונה כ-3000 פניות להצלת נפשות יהודיות מהמיסיון, במקביל עמוסות ידי פעילי האגף להצלה מטמיעה ביד לאחיםפעילות נמרצת ורגישה. יד לאחים מטפל אישית בכ-700 פניות ומקרים מדי שנה שבהן מוכרע גורלן של כ-1000 ילדים יהודים הנתונים בידי עם זר ורובם אינם יודעים כלל על היותו בנים לעם היהודי. "סכנת הטמיעה", חידד השבוע יו"ר יד לאחים, הרב שלום דב ליפשיץ שליט"א, "חרגה זה מכבר מתחומי השוליים אל תוככי החברה הישראלית על כל ענפיה. למגינת הלב, ניתן לומר שאין שכונה אשר אין בה 'מת' ואשר בה אין הורים שמבכים את גורל צאצאיהם שנטמעו בכפרים ערביים רח"ל".

כאילו לא די בכל אלו, חשף לאחרונה יד לאחים את קיומה של התארגנות מיסיון מוסלמית שמטרתה המוצהרת והמזעזעת אינה נותנת מקום לספקות: להעביר יהודים אל דת האסלאם. הנתונים הקשים הכוללים פריסה ארצית של ההתארגנות החדשה, כולל שמותיהם ופרטיהם המלאים של כוחות האופל המנצחים על המלאכה, מלמדים כי מדובר באסון שתוצאותיו מי ישורנו.

"מדובר במגפה רוחנית קשה מנשוא", ניתח יו"ר יד לאחים, "שלא ניתן עוד לשייך אותה לסוג מסוים של אוכלוסייה. אין שכונה או מחוז אשר אין שם מת רח"ל. עצם המשבר הקשה הזה, המוצא לו ביטוי נרחב במשבר מערכת החינוך ובתופעות לוואי מזעזעות, מלמד כי המצב הנורא נובע מאדישות של ציבור היראים לדבר ה'. חובה מוטלת על כל אחד ואחד להתנער מהאדישות ולצאת לפעילות".

לנוכח כל זאת הוחלט בארגון הפעילים יד לאחים לקרוא לכל שדרות ציבור היראים והחרדים לדבר ה' לצאת לפעולה אקטיבית. במסגרת קריאה מיוחדת שנפוצה בימי החנוכה, תחת הכותרת, "מי לה' אלי", נקרא "כל איש אשר רוח בו ועתידם היהודי של דורות בישראל יקר בעיניו, לצאת אל העם אשר בשדות ולשאת בפניהם דברים למען חיזוק ברכיים כושלות, להוצאת יקר מזולל וקירוב אחינו בני ישראל לאבינו שבשמים". על מנת להעניק לקריאה אופי מעשי מובהק, הקים מוקד ההצלה של יד לאחים מטה פעולה מיוחד שמטרתו לגייס צוותות מתנדבים ליציאה לשבתות חיזוק והתעוררות במקומות הזקוקים לכך, כשיד לאחים נוטל על עצמו כיסוי מלא של הוצאות אש"ל ונסיעות.