מזכ"ל בתי הדין בירושלים: "יד לאחים השיב ליהדות היום שש נפשות מישראל"

חלק מהמשתתפים ביום העיון המיוחד

"אני רוצה לשתף אתכם במה שאירע כאן בבניין הזה לפני שעה קלה. ארגון יד לאחים השיב ליהדות שש נפשות מישראל". את הדברים הללו אמר מזכ"ל בתי הדין בירושלים, הרב משה ביטון, בפני באי יום העיון המיוחד שערכה הנהלת בתי הדין, בהשתתפות מנכל"י ומזכל"י בתי הדין בכל הארץ ובמעמד נציגות בכירה של משרדי הפנים, הדתות והמשפטים.

הרב ביטון מצא לנכון להעלות על נס את הפעילות הנמרצת של יד לאחים להשבתן ליהדות של בנות ישראל וציין בהתרגשות כי פעילות זו נמצאת בראש סדר העדיפויות של בתי הדין בירושלים. לאחר שהציג את הנתון המדהים והמרגש האמור, הוסיף הרב ביטון: "אני חייב לציין כי תמיד, כשאנו נתקלים בפעילות יד לאחים שבאות עם ניצולות כדי לטפל בהשבתן ליהדות, אנו דוחים טיפול במקרים אחרים, כי אין כמו החזרה של בן אובד לאביו שבשמים".

דבריו של הרב ביטון עוררו התרגשות בקרב הנוכחים, בייחוד לאור האקטואליות שלהם בימי חודש אלול בהם אנו נמצאים בתהליך של חזרה ושיבה אל אבינו שבשמים.

לדבריו של הרב ביטון קדמה הרצאה מיוחדת של הגב' שרה ספינדלר, מרכזת ההשבה ליהדות באגף להצלה מכתות ומטמיעה של ארגון הפעילים יד לאחים. העילה להרצאה הייתה העלייה במקרי חזרתן ליהדות של בנות יהודיות שהתאסלמו, המטופלים בידי יד לאחים במסגרת בתי הדין.

ההרצאה לוותה במצגת מיוחדת שפרשה בפני הנוכחים את נתוני האמת על ההיקף הרחב של ההתבוללות בארץ ועל פעילות יד לאחים להצלה ומניעה במישור רגיש וקריטי זה. הגב' ספינדלר ציינה כי ליד לאחים מגיעים מידי יום כ-10 מקרים חדשים של בנות ישראל שהתבוללו. במהלך ההרצאה הועלתה בקשת יד לאחים לייעל ולזרז עוד יותר את השבתן ליהדות של בנות אלו, תוך הצגת הצעות קונקרטיות בנושא.

ביד לאחים ציינו לשבח את בתי הדין בארץ ועובדיהם המסורים העושים ימים כלילות להשבתן של בנות ישראל לחיק העם היהודי, תוך מתן תשומת לב מרבית לכל מקרה ומקרה המונח לפניהם.

 

 

חזרו הביתה. המסמכים המעידים על שיבתן ליהדות של שש נפשות בישראל