מחאה יצירתית: גמל נושא כרזות בגנות המיסיון סבב ברחבי ערד

27/12/2006

את הגמל יצרו מספר תושבים שמאסו בפעולות המיסיונרים המתחזים ליהודים משיחיים, שנושאים לצד עובדת היותם שלוחי הנצרות את שם הכזב 'יהודים משיחיים' המטעה את מי שאינו בקי בנבכי ההסתה לנצרות.

המיסיונרים שהגיעו לשוק, השפילו עיניים אל מול אהדת ההמון, והתכנסו למועדון ה'שח-מט' שבבעלותם שממנו כידוע, פעילותם המסוכנת מתבצעת.

התושבים, כשחשו כי מיצו את מחאתם בשוק, פנו לכיוון הכניסה לעיר, כשכל העת חילקו פליירים, ובהם חומר הסברה נגד פעולות המיסיון.

בשעת צהריים חמימה, פנה הגמל לכיוון ביה"ס התיכון בעיר, וכיתות י"א וי"ב, נהנו מהרעיון והביעו הזדהות עם מחאת התושבים.

גם מיסיונר שגר בסמוך לבית הספר, שהחל בפעילות מיסיונרית של שיכנוע הנערים לנצרות, גורש בבושת פנים על ידי הנערים שהוקסמו מהופעת הגמל. המשטרה שהיתה במקום, התייחסה אל המיסיונר בבוז, כשהתלונן על הנערים שגירשוהו.

משם, יצא שוב הגמל לכניסה לעיר, ועם שקיעת החמה, הוסרו השלטים מהגמל שהפך לשיחת היום בערד.