מטרה חדשה בכוונת המיסיון: בתי ספר יהודים ברחבי חבר העמים

מאמצי כתות המיסיון הבינלאומיות אינם יודעים מנוח. מוחם הקדחתני של המיסיונרים עובד שעות נוספות מתוך מטרה אחת נאלחת: לשכנע יהודים להמיר את דתם, רח"ל. כל הדרכים כשרות בעיניהם על מנת לממש את זממם, לרבות ניצול שירותי הדואר שבחסותו ניתן להוליך שולל את נמעניו.

שורה של עדויות זרמו בשבועיים האחרונים אל משרדי "מרכז רבני אירופה" בבריסל ובירושלים. הרב מנחם רבינוביץ מהעיר ניז'ני נובגורד שברוסיה, דיווח על ספרים של מיסיונריים שהגיעו אליו לבית הספר היהודי בעיר.

מסתבר כי בעבר נהגו המיסיונרים לשלוח חומר הטפה מיסיונרי ללא אחרים מאשר רבני הקהילות היהודיות. עד מהרה גילו המיסיונרים כי עלו על עקבותיהם, לנוכח הפעילות העקבית וחסרת הפשרות של ארגון הפעילים יד לאחים, אשר לנוכח ידיעות מודיעיניות שזרמו אליו שיגר כל העת אזהרות לרבני הקהילות, באמצעות מרכז רבני אירופה אשר נרתם למאבק במיסיון.

המיסיונרים לא אמרו נואש ולאחרונה מצאו ערוץ חדש לביצוע זממם האפל. הם החלו לשגר את חומר ההטפה המיסיונרי – חומר מסוכן ביותר לדברי אנשי האגף למאבק במיסיון של יד לאחים שבדקוהו – ישירות למנהלי בתי הספר היהודיים, שחלקם לא היה מודע לחומרת הספרות הקלוקלת. בתחכומם המרושע ועל מנת שלא לעורר חשד, דאגו המיסיונרים כי ארץ המוצא שממנה שוגרו הספרים תהיה ישראל.

מנהלי בתי הספר, אליהם הגיעו ספרים שהגיעו מארץ הקודש, עטורים בכריכה נאה, עטו על ה'מציאה' והעניקו אותה לילדים שיקראו בהם או במקביל הכניסו אותם בתום לב לספריית בית הספר.

בשבוע האחרון זרמו דיווחים  במקביל, למרכז רבני אירופה וליד לאחים, על פעילות מיסיונרית דומה בבתי ספר יהודיים בתחומי רוסיה, הפעם באמצעות הרב האזורי, הרב שמעון ברגמן. מיד עם היוודע מעשי התרמית של המיסיון, גובשו דפוסי פעולה להגברת אמצעי ההסברה לבלימת התופעה, בהנחיית יד לאחים ובאמצעות אנשי מרכז רבני אירופה.

במסגרת הפעילות, פרסם הרב אברהם אבא טורצקי, מאגף עזרה וסיוע במרכז רבני אירופה, מנשר מיוחד בו נקראים רבני הקהילות והשלוחים בחבר העמים להיות ערניים לסכנת המיסיון ולעדכן את מנהלי בתי הספר ומוסדות החינוך השונים בפעולות הרמייה של המיסיון, "אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר". המנשר קורא לשימת לב מיוחדת על דברי הדואר המגיעים למנהלי בתי הספר ישירות, גם אם מופיעה עליהם כתובת ישראלית ובשפה העברית.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, אמר השבוע כי "דפוס הפעולה הנוכחי הוא אופייני לרשתות הצייד המתוחכמות של המיסיונרים, שמצאו במנהלים המקצועיים של בתי הספר, כר נוח כביכול לפעילותם הנפשעת". הגרש"ב ליפשיץ ציין לשבח את פעילותו הנמרצת והמהירה של מרכז רבני אירופה שנרתם לפעולה מיידית במטרה לבלימת התופעה בעודה באיבה.

בימים אלו שיגרו רבני הקהילות והשלוחים בחבר העמים מכתבים ישירים אל ראש הממשלה, שרת החוץ, יו"ר הסוכנות היהודית ושגרירי ישראל במדינותיהם, בבקשה נרגשת לבלום את פעילות המיסיון באמצעות חקיקה, לנוכח התוצאות הרות האסון של פעולותיהם הרות האסון של המיסיונרים הגולשות אף אל מעבר לתחומי ישראל, אל קהילות הפזורה.