מי לא יצעק השנה "שמע ישראל"

בסימן שאלת "מי לא יצעק השנה 'שמע ישראל', במוצאי היום הקדוש, יום הכיפורים" – כונסו השבוע במשרדים הראשיים של ארגון הפעילים יד לאחים, ראשי האגפים לסיכום ומאזן שנתי על הקף הפעילות בזרועות השונים.

תחילה הוצגו בזה אחר זה המאבקים ופעולות ההצלה ממעוזי המיסיון ומכפרים ערביים בתוך כלל פעילות יד לאחים על אגפיו השונים.

המאבק במיסיון נחל השנה הצלחות מרשימות. דו"ח מיוחד של האגף למאבק במיסיון המסכם את פעילות תשס"ו העלה כי שורה של מרכזי הטפה מיסיונריים נסגרו לאחר מאבק ממושך. בירושלים, בתל-אביב בחיפה, באשדוד בנתניה בקריית-גת, הצליחו אנשי יד לאחים במרוצת השנה להביא לסגירתם של 27 מוקדי מיסיון .

בנוסף, נבלמה פעילותן של ארבע עמותות מיסיונריות בידי הרשויות המקומיות, בעקבות פנייה נחרצת של הארגון לראשי הערים שנדהמו לשמוע על מטרתם האמיתית של מענקי הרווחה.

מחלקת המעקב והמודיעין, שנציגיה שתולים בתוככי מעוזי המיסיון, חשפו עשרות 'מתנדבים', שישמשו כמורים-סטודנטים מחו"ל, שמטרתם הייתה להפיץ אמונה זרה ב'אותו האיש'. במקביל, פרסום תמונותיהם של אנשי המיסיון בחוצות הערים ובמנשרים שחולקו בתיבות הדואר הביאו לעזיבתם של עשרות אנשים שפרשו מהפעילות המיסיונרית כליל.

820 ביקורי בית התקיימו במוקדים שבהם פעלו מיסיונרים. מאות נפשות ניצלו מהמיסיון והם מתקרבים לחיי תורה ומצוות. אלפי פניות שהתקבלו בקו החירום על פעולות מיסיון שונות ברחבי הארץ, קיבלו מענה.

מהנתונים שהוצגו עולה כי ידי אנשי האגף להצלה מטמיעה היו מלאות עבודה במרוצת השנה האחרונה. 478 פניות התקבלו במוקד החירום של אגף הטמיעה במהלך השנה. הסוכנים הסמויים של יד לאחים ביצעו במרוצת השנה עשרות פעולות הרואיות להצלה מטמיעה בכפרים ערביים. במסגרת פעולות אלו, ניצלו מאות נשים יהודיות, הועברו למקום מבטחים ורובן המכריע קיבלו על עצמן עול תורה ומצוות.

בתוך כך, פעלה המחלקה המשפטית בראשות עו"ד יורם שפטל להצר את צעדי המיסיונרים, ולהציב במקום הראוי להם את הערבים הטומנים מלכודות בכפריהם ליהודים.

מנגד – נתנו הנוכחים בישיבת הסיכום את דעתם לנתונים המצביעים על עלייה דרמטית לרעה במוקדי הפורענות של המיסיון והטמיעה. בראש ובראשונה, הוצגו נתוני מינהל האוכלוסין לשנת 2006 המאשרים כי יותר יהודיות התאסלמו במרוצת השנה. ראשי אגף הטמיעה הציגו את ההשלכות של נתונים אלו כפי שהם באים לידי ביטוי בשטח, במאות ילדים ונערים הגדלים בכפרים ערביים מבלי שיידעו כלל אודות יהדותם.

במקביל, נדונה בהרחבה ההתעוררות המדאיגה של זרועות המיסיון שבאה לידי ביטוי בעובדה המחרידה לפיה אין עיר בישראל שלא פועלת בה שלוחה מיסיונרית המבקשת לחולל שמות בקרב נפשות יהודים תמימים, להוליכם שולל ולהעבירם על דתם רח"ל. כאילו לא די בכך, ההינו המיסיונרים במרוצת השנה לסמן במישרין יעדים חרדיים מובהקים, דוגמת הריכוזים היהודיים בבורו-פארק ובפלטבוש, תוך פנייה אל קהלי היעד בשפת האידיש.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, התייחס לנתונים שהוצגו בישיבה המסכמת בכובד ראש ואמר בדברי סיכום חדים ונוקבים: "עלינו לתת אל לבנו את כל אותם יהודים שלא יצעקו השנה 'שמע ישראל'. אסור לנו לעבור לסדר היום לנוכח מצב מחפיר שכזה. אנו עדים לקריאות להקמת ועדת חקירה, לנוכח מצב חמור שהתחולל כתוצאה מחטיפה של חיילים. ובה בשעה – נשמות של יהודים נחטפות מדי יום ביומו, בארץ ישראל, ואין פוצה פה ומצפצף. מי היה מאמין שדווקא ארץ ישראל תהפוך, רחמנא ליצלן, למוקד של שמד וטמיעה".

"ועדת החקירה האמיתית", זעק הגרש"ב ליפשיץ מקירות לבו, "צריכה לקום, בראש ובראשונה, בנפשו של כל יהודי באשר הוא. בימים אלו של עשרת ימי תשובה, נחפשה דרכינו ונחקורה. כיצד מצב חמור שכזה יכול להתרחש. ברור לגמרי כי אם נחזק בקרבנו את האמונה והערבות ההדדית, יחזק הדבר את כלל ישראל. הדרישה היא גם חד משמעית שבכל קונסטלציה שלא תהיה, הדרישה הראשונה והחד-משמעית תהיה העברת החוק שיבלום את ההפקרות השוררת כיום במדינת ישראל, כשאיש הישר בעיניו יעשה. ותקוותנו תאמצנו כי ההירתמות של כלל ישראל לטובת הפעילות, בד בבד עם תחושת הערבות והאחריות האישית, יובילו לכך שבשנה הבאה עוד יהודים יוכלו לזעוק, במוצאי היום הקדוש: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".