מכת מחץ למיסיון הנצרתי: בית התמחוי יסגור את שעריו לאחר שלראש העיר נודע כי מפעיליו מיסיונרים

13/02/2007

פעולה שקטה של שלוחת ארגון הפעילים יד לאחים בנצרת, הביאה לבלימתה של פעילות מיסיונרית רחבת היקף בקרב אוכלוסיית מצוקה בעיר. הפעילות המיסיונרית הוסוותה בבית תמחוי תמים למראה שאף חילק לבאים בשעריו חבילות מזון ביד נדיבה.

על הדרך שבה נודע כי המקום אינו אלא קן צרעות מיסיונרי, סיפר השבוע רבה הראשי של נצרת עילית, הרה"ג רבי ישעיה הרצל: "הגיע אלינו מידע מיהודי שהתגורר בסמיכות מקום לבית התמחוי. הדבר היה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, שבמהלכו, על-פי החוק בישראל, אין לקיים קונצרטים ואין פועלים תיאטראות. הדבר היה בצהרי היום כשלאוזניו של אותו יהודי בקע קול מוסיקה רעשנית מבית התמחוי. האיש החליט לגשת למקום על מנת לראות במה דברים אמורים.

"בכניסתו למקום, נראו לפניו כליזמרים שניגנו מנגינות קצב ועשרות אנשים, עולים חדשים ו'טריים' יחסית מחבר העמים, שרקדו לקול צלילי המנגנים. עם כניסתו למקום, מיהרו מנהלי המקום להציע לו ארוחה אך הוא השיב בשלילה נימוסית והמשיך לעקוב אחר המתרחש. כשוך הריקודים, צויד כל אחד מבאי המקום בחבילת מוצרים בשפע רב ועמה עלונים וחומרי קריאה בשפה הרוסית. בשלב זה עזב היהודי את המקום.

"הלה הסיק מיידית כי אין למקום כל זהות יהודית אך נורה אדומה נדלקה בעיניו לפשר זהותם האמיתית של מפעיליו כמו גם המטרה שבשמה הם פועלים. כשהגיע אליי המידע, ביקשתי את התערבותו של ארגון יד לאחים. לבי אמר לי שחומר הקריאה שנתחב לידי באי בית התמחוי אינו תמים וכי באמצעותו ניתן יהיה לעלות על זהות האחראים למקום".

אנשי יד לאחים נכנסו במהירות מיומנת לתמונה ועד מהרה הבהירו כי ידם הארוכה והמסוכנת של המיסיונרים הגיעה גם לשכבות המצוקה שבקרב עולי חבר העמים בנצרת. הללו גמרו אומר בלבם לפלס נתיבות ללב העולים, באמצעות מתן ארוחות וחלוקת מוצרי מזון חינם אין כסף ובד בבד למשוך אותם למה שהגדירו פעילות תרבותית ולא הייתה אלא ביקורים תכופים בכנסייה השוכנת לא הרחק.

המידע הברור והמוצק שנאגר בידי יד לאחים הצביע על כך שהבאים אל בית התמחוי, מופנים אליו על-ידי העובדים הסוציאליים הפועלים מטעם עיריית נצרת. בתיאום עם רב העיר, הוגש כל החומר המרשיע על זהותם המפוקפקת של מנהלי בית התמחוי לידי ראש עיריית נצרת, מנחם אריאב. הלה נדהם לגלות את המזימה השפלה שהסתתרה מאחורי פעילות החסד התמימה כביכול.

"ברגע שהתמונה הייתה ברורה ולא הותירה מקום לספקות, ראש העיר פעל ללא דיחוי וללא כל פשרות", מספר הגר"י הרצל. "הוא זימן ללשכתו את כל העומדים בראש רשויות הרווחה העירוניות והורה להם הוראה חד משמעית, כשהוא עצמו מוודא את הורדתה עד לפעילי השטח, ברמת אנשי הפיקוח, העובדים הסוציאליים ועובדי העירייה. ראש העיר הבהיר כי כל עזרה עירונית לא ניתן לבית התמחוי ולא תהיה כל הפניה של נזקקים אליו".

בהכירו את אופי פעילות מוקדי הרווחה בעיר, הבהיר הגר"י הרצל כי בכך בעצם תשותק פעילות בית התמחוי המתחזה שייאלץ לסגור את שעריו. רבה הראשי של העיר ביקש, בהזדמנות זו, להביע "ישר כוח גדול ליד לאחים, אשר עושים עבודה קדושה מאוד במסירות נפש ובעקביות. אנשי יד לאחים", הטעים רב העיר, "פועלים במישורים שונים של פעילות בתחומים הרגישים ביותר של הזהות היהודית ושמירת הגחלת, גם ב'סור מרע' וגם ב'עשה טוב'. יש כאן אנשים שאני מכיר אותם אישית שאנשי יד לאחים הצילו מגוב האריות. אם זה מלב המיסיון, ואם זה מלב כפרים ערביים, ה' ישמרנו".

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, שיבח את הפעילים שהביאו לבלימת המיסיון בטרם השלימו אנשיו את זממם ואמר כי "המסקנה הבלתי נמנעת מסיפור כזה הוא כי כל פעילות הומניטארית חייבת להיבדק בשבע עיניים, שכן זהו דפוס פעולה רווח של המיסיון: חלוקת מזון והרעפת מתנות על שכבות מצוקה, כדי להוליכן שולל".

ביד לאחים ציינו כי הניצחון מהווה מכה מוראלית קשה למיסיון, המבקש כל השנים לתקוע יתד, דווקא בעיר נצרת, שבה נולד וחי אותו האיש ימ"ש. על רקע צוינה בסיפוק צירופה השבוע של 'רכזת רישום' חדשה בסניף המקומי של יד לאחים, חוזרת בתשובה שלמה אשר עד לפני שנתיים התקיים בביתה שיעור שבועי קבוע של המיסיון. "זוהי תשובת המשקל", אמרו ביד לאחים, ערב ראש חודש אדר, שבו "ונהפוך הוא"…