מצפון תיפתח הרעה

23/10/2007

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, מתריע על שובה לסדר היום של התכנית להקמת כפר אוונגליסטי לחופה של הכינרת. לפי התכנית המתגבשת, שפרטיה הגיעו בימים האחרונים ליד לאחים, על החוף יוקם בית מלון בן כ-500 דירות לטובת מאות נוצרים שאמורים לבוא לישראל, מרכז ובהמשך גם קניון שישמש מאות אלפי צליינים שיגיעו לאזור מדי שנה.יו"ר יד לאחים מביע חשש לא מבוטל כי המקום ישמש מרכז מיסיונרי שתוצאותיו הרות אסון.

הגרש"ב ליפשיץ דורש כי האוונגליסטים יחתמו על התחייבות בעלת תוקף משפטי, בנוכחות עורכי-דין ובהם בא-כוח יד לאחים, כי לא תתקיים, לא במקום עצמו ולא על-ידי האוונגליסטים שיבואו אליו, כל פעילות מיסיונרית מכל סוג שהוא. הגרש"ב ליפשיץ דורש שדרישת התחייבות זאת תעוגן בהחלטת ממשלה.

עוד דורש יו"ר יד לאחים שהמקום כולו לא יהיה בבעלות האוונגליסטים אלא יוחכר להם על-ידי המדינה באופן שאם תתגלה הפרה של ההתחייבות החתומה, הדבר יתפרש כהפרת חוזה החכירה והמקום יחזור לידי המדינה.

ביד לאחים מזכירים כי לפני כשנתיים נועד יו"ר יד לאחים עם שר התיירות דאז, אברהם הירשזון, לנוכח הכוונה המשותפת שלו ושל שר האוצר להקים מרכז אוונגליסטי ענק על פני חמש מאות דונם לחוף הכינרת. יו"ר יד לאחים טען באותה פגישה כי הניסיון המר של יד לאחים עם האוונגליסטים אינו מותיר מקום לספקות באשר לפעילותם המיסיונרית וכי לא ניתן להקים את האתר מבלי שתהיינה ערובות ברורות לכך שהמקום ועצם קיומו לא יהוו שורש פורה ראש ולענה למיסיון ולפעולותיו המפוקפקות.

בעקבות אותה פגישה שיגר בשעתו השר הירשזון מכתב שהנאמר בו אינו משתמע לשתי פנים: "אנו נדאג לכך שבחוזה ההתקשרות עמם תעוגן התחייבות מפורשת שלהם כי לא יעסקו בפעילות מיסיונרית כלשהיא, וכי הפרתה של התחייבות זו תהווה עילה לביטול של החוזה. אנו נערב את נציגכם בניסוח הסעיף שבחוזה ההתקשרות שייערך עם האוונגליסטים למניעת פעילות מיסיונרית כלשהיא, ושיובא על ידי מזכיר הממשלה".

ביד לאחים אמרו השבוע: "יש לנו ניסיון ארוך טווח עם האוונגליסטים והם לא מוכרים לנו כאנשים שמסוגלים להתקפל בצורה כל כך מהירה. במרוצת השנים הם גם צברו מומחיות נודעת בהעמדת פנים. הם אמנים בהתחזות של דורשי שלום וטובה כשבפועל הם ממשיכים לקדם את מטרתם האפלה. יש להמשיך לעמוד על המשמר עד לביצועה המלא של ההבטחה".

יו"ר יד לאחים שיגר בימים אלו מכתבים דחופים אל שר התיירות יצחק אהרונוביץ וכן אל השרים והח"כים החרדים בדרישה נחרצת לפעולה בטרם יהיה מאוחר והעובדות ייקבעו בשטח.