משרד הביטחון נענה לבקשת יד לאחים והורה על ניתוק הקשר עם 'היהודים המשיחיים'

פנייה של יד לאחים להציל יהודים תועים מרדת שחת צלחה והביאה לסיומו של קשר מפוקפק שתוצאותיו עלולות היו להיות הרות אסון.

היה זה לאחר שבמשך תקופה ממושכת, יצרו קשר המיסיונרים מכת היהודים המשיחיים עם חיילים השוהים ב'בית החייל' בירושלים. תוך ניצול העובדה כי החיילים  השוהים בשבתות ב'בית החייל' הינם חיילים בודדים שמהווים טרף קל עבור המיסיונרים.  הקשר נוצר כשהמיסיונרים מופיעים בסעודות שבת שבמהלכן הזמינו את החיילים לקינוח לאחר הסעודה בבתים פרטיים הנמצאים בקרבת מקום, בהם נערכה להם הטפה אינטנסיבית לנצרות. בפעמים אחרות הגדילו המיסיונרים לעשות ואף הופיעו בעצמם ב'בית החייל' וחילקו לחיילים השוהים בפנימייה את ספרי הברית החדשה וחומר מיסיונרי מגוון.

המידע שהיה בידי יד לאחים כלל ממצאים חמורים ביותר. כך, למשל, נודע על ארבעה חיילים בודדים שהושפעו מהחומרים והחלו לקרוא באופן תדיר תכנים מיסיונריים וספרות נוצרית. כמו לא היה די בכך, אחד החיילים שפרטיו המלאים מצויים בידי יד לאחים, לא הסתפק בקריאה פסיבית בלבד והמיר את דתו לנצרות רח"ל.

המחלקה למאבק במיסיון ביד לאחים פנתה להנהלת 'בית החייל' שבדקה את הנושא  ואכן הטענות התבררו כנכונות. במקביל, הציג יד לאחים את המידע כולו בפני משרד הביטחון ובפני גורמים צבאיים נוספים האחראים לתפעול 'בית החייל'. לאחרונה הגיעה תשובת לשכת שר הביטחון, תחת הכותרת: "פנייתכם לשר הביטחון בתלונה על פעילות מיסיונרית בבית החייל בירושלים".

במכתב מודיעה לשכת שר הביטחון כי בעקבות פניית יד לאחים, פעילות המיסיונרים הופסקה. הודעה שנשלחה לעמותה המסיונרית אומרת כי במידה והם, או כל גוף אחר, מבקשים לבצע פעילות עבור חיילי צה"ל המתגוררים באחד מבתי החייל ברחבי הארץ ובכללם בית החייל בירושלים, עליהם לפנות לגופים המורשים בצה"ל ובראשם רמ"ח פרט, להציג את כוונותיהם ולאשר את תכני הפעילות מראש.

מיד לאחים נמסר כי אנשי הארגון ימשיכו לעקוב ולנקוט בכל הכלים הלגיטימיים העומדים לרשותם על מנת להציל יהודים מרדת שחת ולהרחיקם מפני הסכנה.

 משרד הביטחון במענה ליד לאחים: הפעילות המיסיונרית בין כותלי 'בית החייל' – הופסקה.