ניסיון מיסיונרי מחוצף, תוך שימוש בשקר גס, לקיים את אירוע השמד בשבת ברעננה נבלם בבית המשפט

19/04/2015

ניסיון מיסיונרי נואל, שלא בחל בכל דרך אפשרית, להביא לקיומו של אירוע השמד שתוכנן להיערך בהיכל הספורט העירוני ברעננה, אתמול, בעיצומו של יום השבת, נבלם בצהרי יום שישי בבית המשפט.כזכור, לקראת סוף השבוע האחרון, פעילות אינטנסיבית של יד לאחים במהלך השבוע האחרון, תוך שיתוף פעולה הדוק עם רב העיר, הגר"י פרץ שליט"א, חברי המועצה הדתיים שהודיעו בכתב כי יפרשו מהקואליציה העירונית לאלתר אם האירוע יצא אל הפועל והירתמות של המוני תושבים מקומיים – הביאה לביטול אירוע הטפה המוני והטבלה לנצרות שהיה אמור להתקיים בשבת.המיסיונרים לא אמרו נואש ובאמצעות עו"ד אלעד שרגא עתרו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בדרישה להורות על אי ביטול האירוע בשל ההכנות הרבות שקדמו לו ועוד טיעונים. בבוקר יום שישי בשעה 10:15 הודיע בית המשפט כי לא תתקבל החלטה וכי הדיון בנושא יתקיים תוך 72 שעות. בצעד מקומם, נעדר כל צידוק, הגינות או אמת בסיסית, חייג עו"ד שרגא לבאי כוח עיריית רעננה והודיע להם כי בית המשפט הודיע שבשעה 12:00 יערך דיון בעתירה וכי עליהם להתייצב בבית המשפט המחוזי.בפני בית המשפט הנדהם התייצבו זמן קצר לפני השעה 12:00, באי כוח המיסיונרים, בא כוח הכת המיסיונרית, עו"ד אלעד שרגא, וכן בא כוח ארגון יד לאחים, עו"ד משה מורגנשטרן, שנשלח למקום על ידי ארגון הפעילים יד לאחים על מנת ללוות מקרוב את ההתרחשויות. המשיבים וכל שאר הבאים נדהמו לגלות כי הובאו למקום באמצעות שימוש בשקר ובניגוד מוחלט להודעת בית המשפט. לבית המשפט לא נותרה ברירה אלא לקיים דיון למרות שלא התכוון לכך כלל. כשהדברים החלו להיות מוצגים מפי ב"כ עיריית רעננה, עו"ד בראף. בתגובה הגיב בא כוח המיסיונרים, עו"ד שרגא: "או.קיי, אז אני שקרן".השופטת נ' אהד העניקה בדבריה ביטוי נרחב לשקר שבחסותו הובהלו הצדדים לבית המשפט: "באמצע דיון מעצר ימים, עלתה מזכירת בית המשפט כשבידה עתירה מנהלית עבת כרס והניחה אל מול עיני בית המשפט. ומשעיין בית המשפט ברפרוף קל בעתירה בנושא, ניתנה החלטה בכתב יד המורה כי 'לא ניתן לקיים דיון במעמד צד אחד, אלא במעמד המשיבים כולם. כל אחד מהמשיבים ימציא עמדתו לבית המשפט בתוך 72 שעות וייקבע דיון. אני ערה למועד האירוע שאם תתקבל העתירה, יקוים האירוע במועד אחר' (ההדגשות במקור)."החלטה זו ניתנה בשעה 10:15 ביום 17.4.15. כעבור למעלה משעה, בעודי עסוקה בדיון עררי החלטות על הארכות מעצר, מאן דהוא אמר לי כי העותרת נמצאת בחוץ והצדדים הגיעו. לאור המצב בו היה נתון בית המשפט, כשכולו עסוק בעניין אחר, הגיב, אם הם פה, אז הם פה ויישמעו. ועוד תהיתי אם יש כבר תגובות בכתב".במהלך הדיון החפוז והכפוי שהתקיים טענו באי כוח העירייה כי מי שחתם עם המיסיון על השכרת המקום לאירוע השמד לא היה בעל סמכות לעשות זאת, באשר היא נתונה אך רק לראש העיר או למי שהוא מסמיך לשם כך. מעבר לכך, טענו נציגי עיריית רעננה כי האירוע המתוכנן, שבמרכזו המרת דת רח"ל, מעורר מהומה אדירה בעיר וכי הדבר מעורר רגשות עזים בשל היותו נערך בסמיכות ליום הזיכרון לשואה. מדברים אלו ניתן היה להסיק באופן ברור וחד משמעי כי התהודה הציבורית שהתעוררה כתוצאה מהפרסום של יד לאחים – העניקו את משנה התוקף לראש העיר, מר זאב ביילסקי, להכריז על ביטולו של האירוע המקומם. המיסיונרים מצדם טענו בדבריהם כי יותר מאלף איש צפויים להשתתף באירוע וכי לא ניתן לבטל אותו.בשלב מסוים שאל בית המשפט את המיסיונרים, מי אתם. ב"כ המיסיונרים השיב: יהודים. ב"כ עיריית רעננה השיב: הם נוצרים. בית המשפט שב ושאל אז מי אתם, ואז השיב ב"כ המיסיונרים: משיחיים. בשלב זה קם ב"כ יד לאחים, עו"ד משה מורגנשטרן, ביקש וקיבל את רשות הדיבור והזכיר לבית המשפט ולפרוטוקול את הפסיקה החד משמעית של בית המשפט העליון שקבע כי לא יתכן לקרוא ליהודים משיחיים יהודים וכי בקהל ישראל לא יבואו.בית המשפט הודיע כי לא ישנה את החלטתו המקורית וכי מחר (ביום שני) יערך הדיון בנושא. המיסיונרים נאלצו לעזוב את המקום בבושת פנים לא לפני שקלונם, לרבות השימוש הנואל בכזב מביש, התגלה ברבים. ביד לאחים הבטיחו כי ימשיכו לעקוב אחר כל התפתחות וכי ינקטו בכל הכלים הלגיטימיים העומדים לרשותם על מנת שאירוע השמד לא יתקיים.