נקהלו היהודים בערד ועמוד על נפשם

15/03/2011

מאות מתושבי ערד נטלו חלק בעצרת מחאה ביוזמת ארגון הפעילים יד לאחים נגד המוקד המיסיונרי בעיר, המקום שבו מתנהלת כל העת פעילות הרסנית על מנת להעביר יהודים על דתם בהסוואה ובדרכי מרמה.

פסיפס אנושי רחב ומגוון, שייצג נאמנה את כל שכבות הקהילות בעיר, הרכיב את באי העצרת. היו אלו צעירים לצד מבוגרים, חובשי כיפות לצד שומרי מסורת, תלמידי תיכונים לצד בני ישיבות של הגרעין התורני ועוד. על בימת הכבוד נראו ישובים זה לצד זה רבני העיר והשכונות, אישי ציבור, חברי מועצה, גבאי בתי כנסת ועסקנים. כולם יחד חברו להכריז להודיע ולהתריע בשער בת רבים מפני הסכנה הרוחנית היוצאת מהבית המנצח על פעילות השמד בהסוואה ובמרמה.

את העצרת פתח והנחה בטוב טעם מר שלמה מונסניגו, חבר מועצת העיר שקידם בברכה את הרבנים שטרחו ובאו מהעיר ומחוצה לה, ואת הקהל הרב בקוראו על עצם הכינוס ומטרתו, ברוח ימי הפורים, את דברי אסתר למרדכי היהודי: "לך כנוס את כל היהודים".

הרב דב ליאור, רבה של קריית ארבע – חברון, שהגיע לעיר הדרומית על מנת ליטול חלק בעצרת, נשא דברים נוקבים בדבר החובה המוטלת על כל אחד להתריע על הסכנה מפני המיסיונרים האורבים לפתחם של יהודים תמימים בהביעו תקווה כי במהרה נזכה לראות בקיום הכתוב "יתמו חטאים מן הארץ". הרב ליאור הוסיף בדבריו שהמיסיונרים יותר גרועים מהמחבלים, ע"פ האמור בחז"ל כי "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו"

הרב הראשי לערד, הגאון רבי יוסף אלבו, שנשא את המשא המרכזי, קבע כי עצרת זו היא המשך ישיר למלחמת המגן שניהלו כל השנים אבותיו ומנהיגיו של העם היהודי לדורותיו. בדבריו העלה על נס את פעילות יד לאחים במשך כל ימות השנה, בעיר ערד כמו בכל רחבי הארץ, על מנת לזעוק ולהתריע ובד בבד להוציא יקר מזולל. "אנשי יד לאחים מגלים עקביות ונחישות ואינם מרפים מהמאבק וזכות הרבים תלויה בהם", הטעים.

הרה"ג ר' רפאל בוסי, רב קהילת ומדרשת 'מחנה ישראל ממש', פתח בציטוט דברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע אשר כבר לפני עשרות שנים התייחס בפני העסקנים בעיר על הצורך להגביר את כוחות הקדושה בעיר ובאמצעות זאת יוסרו כל המניעים. הרב בוסי תקף את מעשי הרמייה המפוקפקים בהם נוקטים המיסיונרים, בדמות חנוכייה או הקמת סוכה, על מנת להסוות את מטרתם הנואלת.

הרב ינון אילני, נשיא ישיבת 'חן במדבר' ורב בית הכנסת וקהילת 'בן ציון', קרא למשתתפים ליטול חלק בפעולות ההסברה והמחאה המאורגנות בידי יד לאחים בכל אתר אתר, "אשר המה העוברים לפני המחנה ומצילים נפשות רבות מישראל, אשריהם ואשרי חלקם". הרה"ג ר' אלקנה פינחס ענקי, רב קהילת 'בית א-ל' בשכונת מעוף בעיר הזכיר בדבריו את הסבל האיום שכלל ישראל סבל לאורך שנים מהנוצרים, כולל ההריגות במסעות הצלב והפרעות שערכו ביהודים, הרה"ג ר' אלעזר צבי בקשי, רב קהילת 'רב פעלים' אמר בנאומו כי השיטות האפלות של המיסיונרים מסוגלים להפיל יהודים תמימים ברשתם ועל כל אחד ואחד חובה גדולה להתריע ולהזהיר את בני ביתו וידידיו.

כן השתתפו בעצרת: סגן ומ"מ ראש העיר ערד מר מקסים אוקנין, סגן ראש העיר הרב משה קווס, חבר המועצה הרב יצחק מאיר וייס, הרב דוד ערנטרוי רב בית המדרש 'תפארת ישראל', הרב חיים טובים יו"ר המועצה הדתית לשעבר, הרב יגאל ינאי רב בית הכנסת 'שובה ישראל', מר פינחס וקנין מראשי קהילת 'בית רחמים' הרב שמעיה טננבוים יו"ר סניף אגודת ישראל בערד ועוד.

בתום העצרת הוקרנה מצגת מיוחדת של יד לאחים על השיטות האפלות והמפוקפקות שבהן נוקטות כתות המיסיון למיניהם וכנגדן מסכת ההצלחה של יד לאחים, ברחבי הארץ כמו בערד עצמה בה ננעלו על מסגר ובריח כמה מוקדים מיסיונריים ובהם המוקד ברחוב גלעד בעיר וכן מועדון השחמט לקשישים בשוק העירוני, בו הוקם מאחז מיסיונרי במסווה של סיוע לקשישים ולמעוטי יכולת וחלוקת מזון וביגוד. מאבק עיקש של יד לאחים אילץ את המיסיונרים לחדול מפעילותם ההרסנית ולנטוש את המקום.

העצרת נחתמה בקריאה נרגשת כי על כל הציבור היהודי בארץ ישראל, על כל מגזריו ועדותיו יש להתאגד יחדיו ולהביא ללחץ ציבורי חסר תקדים על ממשלת ישראל במטרה להעביר חוק חד משמעי אשר יאסור את פעילות המיסיון בארץ.

 מפגינים מכל המגזרים נגד המיסיון בערד