עו"ד שפטל לפרקליט 'הוט': "מרשתך נותנת ידה להפצת המיסיון ותאוות בצע"

לפני שבועות אחדים פרסם ארגון הפעילים יד לאחים מודעות המבהירות לציבור כי חברת התקשורת הוט נותנת ידה להפצת המיסיון. הפרסום גרר הדים רבים שבאו לידי ביטוי בגל של פניות למשרדי יד לאחים מצד שלומי אמוני ישראל שהזדעזעו לנוכח הדברים המפורשים המתפרסמים מפי הבר-סמכא האמין ביותר בתחום, ארגון יד לאחים, הניצב כל השנים בחזית המאבק במיסיון.

בעקבות הפרסום שיגר בסוף השבוע האחרון עו"ד איל קינן, בשם חברת הוט, מכתב חריף בן עשרה סעיפים לארגון יד לאחים, בגין מה שבחר לכנות "הוצאת לשון הרע כנגד הוט". במכתב קבע, בין היתר, כי "עצם פרסום המודעה, כמו תוכנה, חמורים במיוחד לנוכח העובדה כי רק לאחרונה הבהירה HOT לרב ליפשיץ, יו"ר ארגון יד לאחים, במענה לפנייתו, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי הערוץ המיסיונרי הינו ערוץ עצמאי שאינו בבעלות HOT. למותר לציין, כי בדומה לערוצים זרים נוספים שהיא משדרת, ל-HOT אין כל השפעה על תכניו של ערוץ זה ואין היא מזדהה באופן כלשהו עם מסריו".

עו"ד קינן טוען כי פרסום המודעה הסב נזק רב למרשתו, חברת HOT ובגין כך דרש מיד לאחים לשלם לחברה לא פחות מ-500,000 (חמש מאות אלף!) ש"ח, "מבלי לגרוע מכל זכות וסעד השמור לה", לא כולל דמי טרחת עורך-דין. כמנהגם של פרקליטים, טרח הלה להבהיר כי "אם לא תפעלו כנדרש לעיל, תיאלץ HOT לנקוט כנגדכם בכל האמצעים העומדים לרשותה בדין".

דומה שפרקליטה של החברה לא שיער את עוצמת התגובה שיפלוט מכשיר הפקס שלו שעות אחדות לאחר ששיגר הוא את המכתב שלו ליד לאחים. על תגובתו החדה כתער של עו"ד יורם שפטל ניתן ללמוד כבר משורת "הנדון" במכתב התגובה: "מכתבך המתלהם והריק מתוכן מיום ח' בסיון תשס"ח". וכאן מתייחס עו"ד שפטל לתביעתה של חב' HOT" מכתבך שבסימוכין", כותב עו"ד שפטל לפרקליטה של הוט, "מעבר לתוכנו המתלהם ולתאוות הבצע של מרשתך הנגלית ממנו, הינו ריק מכל עילה עניינית בכל הנוגע ל"לשון הרע" ו/או "עוולה מסחרית" מצידה של מרשתי. מודעת הקודש של מרשתי", קובע שפטל, "באשר להפצת תעמולת המיסיון הטמא על-ידי מרשתך איננה כלל "פרסום שקרי", כאמור למרבה הלעג במכתב שבסימוכין, אלא אמת לאמיתה".

לגופם של דברים, מבהיר היועץ המשפטי של יד לאחים כי "בסעיף 5 למכתב שבסימוכין נאמר במפורש כי במסגרת חבילת הערוצים, מרשתך משדרת את ערוץ התועבה המיסיונרי METV, המטיף ישירות ובעקיפין לכולי עלמא להצטרף לשורות מאמיני הדת הנוצרית". "לפיכך", ממשיך עו"ד שפטל מיניה וביה, "האמירות המגוחכות במכתב שבסימוכין לפיהן למרשתך 'אין כל השפעה על תכניו של ערוץ זה ואין היא מזדהה באופן כלשהו עם מסריו', אינן אלא בבחינת משל שאינו דומה לנמשל. מרשתי במודעת הקודש שפרסמה, אינה טוענת כי מרשתך מזדהה עם תכני ערוץ התועבה המיסיונרי ו/או משפיעה על תכניו. כל שמרשתי טוענת הוא כי מרשתך 'נותנת ידה להפצת המיסיון'. כאמור, אין חולק כי מרשתך משדרת את הערוץ המיסיונרי המתועב, במסגרת חבילת הערוצים שלה, בכך היא כמובן 'נותנת ידה להפצת המיסיון'".

תוך כדי הכאתו שוק על ירך, אחת לאחת, את כל מגדל הטיעונים של פרקליט חברת 'הוט', תוקף עו"ד שפטל בחריפות באומרו: "ניסיונה הצבוע של מרשתך להסתתר בטיעונים המפורטים לעיל, דומה לניסיונו של מי שמפיץ בכלי התקשורת תעמולה אנטישמית ומתגונן בכך, שאינו מזדהה עם תוכנה ו/א אינו משפיע על תכניה. צביעות זו מזכירה היטב את צוואתו הפוליטית של אלכסנדר ינאי לאשתו שלומציון שמלכה אחריו, קרי: אל תראי לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים כי אם מן הצבועים, העושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס וכל המוסיף גורע".

בסיום קובע עו"ד יורם שפטל: "למותר יהיה להכביר במילים כי לאור האמור לעיל", מרשתי דוחה את מכלול הדרישות הנלעגות. לפיכך גם את שכר טרחתך תצטרך לגבות ממרשתך ולא ממרשתי".

"לבסוף, אודה לך מאוד, באם תעמוד באמור בסעיף 9 למכתב שבסימוכין", חותם עו"ד שפטל (בסעיף זה יש איום מרומז על נקיטת "כל האמצעים", היינו תביעה משפטית) ומוסיף: "שעות עבודת גזברות בית המשפט: 08:30-13:30", ובכך מראה לפרקליט הנגדי ולשולחתו את הדלת של בית המשפט. יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, אמר השבוע בהתייחסו לחילופי המכתבים כי "יד לאחים ישמח להציג קבל עם ועולם, בבית המשפט ומחוצה לו, את החרפה במתן במה חופשית למיסיון.