רגע לפני שהתחתנה ואוסלמה אותרה בשלום נופר ב. מלוד שנעדרה מזה כחודשיים.

בסייעתא דשמיא, איתרה אתמול משטרת ישראל בכפר קלנסוואה שבמשולש, את הנערה נופר ב. מלוד שנעדרה מזה כחודשיים ימים, לאחר שנקלעה לסבך יחסים עם בן מיעוטים (ראה ידיעה).

אמה של נופר שעמדה בקשר רציף כל העת עם המחלקה להצלה מטמיעה של יד לאחים סיפרה כי נופר עמדה להתחתן אתמול (ראשון) עם ערבי תושב לוד ולהתאסלם לפני כן אצל קאדי מוסלמי.

שעות בודדות לפני כן, הצליחה משטרת ישראל שנכנסה לתמונה לאתר את נופר להוציאה מהכפר הערבי ולהפגישה עם הוריה.

עם המצאה של נופר, הודיע ארגון יד לאחים כי הוא ימשיך לעמוד לימין נופר ומשפחתה, עד לשיקומה המלא.

יצויין כי הבוקר, בראיון לגבי גזית, הודה אביה של נופר נרגשות למשטרה וליד לאחים.