שליח מיוחד יצא לאוקראינה על מנת לרכז את המאבק בהתפשטות המיסיונרית

בימים האחרונים התקבל בארגון הפעילים יד לאחים מידע מדאיג וקונקרטי מאוקראינה. בתקופה האחרונה חילקו המיסיונרים חומר הטפה הרסני, בחוצות אוקראינה, מדנייפרופטרובסק עד אודסה. מעבר לכך הופיעו באוקראינה ארבעה סרטים אנטישמיים שמופצים בכל הריכוזים היהודיים. בחמלניצקי שבאוקראינה פועלת כת משיחית, המבקשת להשתלט בכל דרך על הקהילה היהודית.

השבוע נודע כי לנוכח ההידרדרות החמורה שחלה בתחום, יד לאחים משגר בימים הקרובים למקומות אלו נציג מיוחד כדי לרכז באופן מקיף ומלא את המאבק בהתפשטות המיסיונרית ולעמוד מקרוב על משמר הגחלת היהודית במקום.

לאחרונה התקבל ביד לאחים, מכתב כואב ודואב, מאת הרב שלמה גמרא, ראש ישיבת אור חיים ואולפנת אורות בטורונטו. במכתב מתריע הרב גמרא על שיטות ההתפשטות המיסיונרית בגולה: "אחד הגורמים ההרסניים ביותר בקרב יהדות התפוצות ובעיקר בקרב צעיריה, היא התנועה של יהודים למען אותו האיש. תנועה זו משקיעה ממון רב, זמן ומאמצים בלתי נלאים לקרב יהודים לאמונה באותו האיש. מדי שנה נתפסים אלפי אנשים, נשים, נערים וילדים, ברשתה של תנועה זו אשר מתמקדת באוכלוסיות חלשות מבחינה כלכלית או רגשית, תנועה אשר פושטת את טלפיה ומראה סימני טהרה, של בתי כנסת, 'רבנים', שמירת שבת ומצוות מסוימות, כלפי חוץ, אך בה בעת נותרת במהותה טומאה כחזיר זה שאין לו סימני טהרה פנימיים.

"זו עיקר סכנתם של היהודים המשיחיים אשר מתחזים ליהודים כשרים ותמימים, ומנצלים את תדמיתם להעלות במכמורתם בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים בעלי רקע יהודי מוגבל. השיטות המיסיונריות של היהודים למען אותו האיש אכן גורמות להצטרפותם של אלפי יהודים לתנועתם, ובדיעבד להוצאתם מחיק היהדות", כותב הרב גמרא בכאב.

יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ שליט"א, אישר את הפרטים ואמר כי "כל הסימנים מעידים על כך שהמיסיונרים נכנסים בימים אלו לתנופה של פעילות הרסנית בארץ ובעולם שתוצאותיה הרות אסון רח"ל". הגרש"ב ליפשיץ הביע תקווה כי חפץ ה' ביד הפעילים הנאמנים בכל מקום שהם תצלח וכי "עם ישראל יהדוף את הקמים עליו להשמידו ולהעבירו מן הדת היהודית".