שערוריה: מיסיונרית משתתפת בחידון התנ"ך העולמי לנוער היהודי

01/05/2008

"הננו להביא לידיעתכם כי כלת התנ"ך לבתי ספר ממלכתיים, בת אל לוי, הינה נערה המשתייכת לכת המיסיונרית 'יהודים משיחיים'. הוריה נמנים עם הקהילה המשיחית המיסיונרית בישוב אדם, גבע בנימין, הקהילה מתכנסת בבית הוריה וראש הקהילה הנו סבה, מר יעקב זיגל.  חידון זה נועד לבני נוער יהודים. חברי כת 'היהודים המשיחיים' אינם מוכרים כיהודים, גם על-פי החלטה מפורשת של בג"ץ (467/75)!".

במילים אלו נפתח מכתבו הדרמטי של יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ אל הרב הצבאי הראשי הרב אביחי רונצקי, הרבנים הראשיים הגר"ש עמאר והגר"י מצגר ולמשרדי החינוך והביטחון, כמי שאחראים בפועלעל חידון התנ"ך העולמי שאמור להתקיים בשבוע הבא, במסגרת אירועי 'יום העצמאות'

לוי, שזכתה בתואר כלת התנ"ך לבתי ספר ממלכתיים, נמנית, כאמור, באופן מובהק ומפורש עם הכת המיסיונרית של היהודים המשיחיים,  ואף אם אין לה כל סיכוי להיות כלת התנ"ך העולמית, אמרו השבוע ביד לאחים כי חידון התנ"ך, הוא אירוע יהודי כלל עולמי, ולכן בת מיסיונרית מהיהודים המשיחיים אינה יכולה לכאורה להשתתף בו. 

נודע, כי לאור המצב החמור מתגלגלת יוזמה של רבנים לארגן חידון תנ"ך עולמי נפרד לציבור הדתי כתשובה למבחן שמאורגן ע"י משרד החינוך שמשתתפת בו מיסיונרית.

שורה של רבנים, הכוללים את מנהיגי הציונות הדתית, נענו לקריאת יד לאחים וחתמו השבוע על קריאה דחופה הקוראת לציבור ולנבחנים בחידון התנ"ך העולמי לא להשתתף באירוע אם הנערה המיסיונרית תשתתף במבחן, בקריאה  מציינים הרבנים כי והיה ותיבחר נערה זו לכלת התנ"ך יהיה זה חיזוק נורא, חלילה, למיסיונרים בארץ וברחבי תבל  על הקריאה חתומים הרבנים, הרב שמואל אליהו, הרב יעקב יוסף, הרב שלמה אבינר, הרב צבי טאו,  הרב דוד דרוקמן, הרב יהושע ויסמן, הרב יעקב קליין, ועוד.

ח"כ הרב מאיר פרוש פנה היום בדחיפות  אל שרת החינוך גב' תמיר, בדרישה לפסול את מי שנבחרה ל"כלת התנ"ך" לבתי הספר הממלכתיים, בגין השתייכותה לכת המיסיונרית המכונה "יהודים משיחיים". בסיום מכתבו כותב הרב פרוש "אבקש את תגובתך המיידית כשרת החינוך, לנוכח הזמן הקצר העומד לרשותנו – עד מועד קיום חידון התנ"ך העולמי. אם לא תיעני בחיוב לדרישה לבטל את השתתפות המיסיונרית – נאלץ לנקוט בצעדים אחרים".

יו"ר יד לאחים הבהיר בצורה חד משמעית כי במידה ולא תבוטל השתתפות הנערה המיסיונרית בחידון, יוביל הדבר לכך שבני הנוער הדתיים יחרימו את החידון. "אם הם ישאירו אותה, נעשה הכול שאף יהודי דתי לא ישתתף בחידון התנ"ך", אמר הגרש"ב ליפשיץ. בימים אלו, לנוכח סירוב משרד החינוך להיענות לפנייה, נשלחו לכל הארגונים והמוסדות הדתיים קריאות מארגון יד לאחים הקוראות להם שלא להשתתף בחידון על רקע החרפה שתהיה במרכזו בהכתרתה הצפויה של מיסיונרית ל'כלת התנ"ך'.