שערורייה: מי נתן למיסיונרים את כתובותיהם האישיות של אלפי מורים ומורות?

אלפי מורים ומורות ברחבי הארץ קיבלו בימים אלו היישר לבתיהם חומר תעמולה מיסיונרי מובהק, שאליו צורפו ספרי 'הברית החדשה' רח"ל. את האגף להצלה ממיסיון של ארגון יד לאחים הציפו בימים האחרונים מאות טלפונים של מורים נזעמים שהזדעזעו לשלוף מתיבת הדואר הביתית שלהם את החומר המיסיונרי.

מחריד במיוחד היה לגלות את שיטתם הנואלת של המיסיונרים, השבה על עצמה פעם אחר פעם, במסגרת המגמה המפוקפקת להוליך שולל את קהלי היעד שלהם. במסגרת זאת, על כל אחת מהמעטפות שהכילה את החומר, לא נכתב דבר מלבד ארבע מילים: "מידע חשוב לאנשי חינוך". רק בפותחם את המעטפה גילו המורים את תכולתה השערורייתית.

בארגון יד לאחים בדקו ומצאו כי מאחורי המשלוח עומד הארגון המיסיונרי המשיחי תקוות ישראל בראשות רב המיסיונרים אנדרו לואיס.

ביד לאחים נקטו בתגובה בפעולה כפולה. בשלב ראשון שוגרה פנייה דחופה אל שר החינוך גדעון סער. "דומה", נאמר בפנייה, "כי אין צורך להכביר במילים על חומרת הדבר, כאשר מיסיונר, אשר לחובתו נרשמים מעשי המרת דת רבים מיהדות לנצרות, פונה ישירות, בצירוף חומר מיסיונרי למופקדים על חינוכם של ילדי ישראל".

כאילו לא די בכך, מתריעה הפנייה אל שר החינוך: "חשיפתם של שמות המורים גרמה לזעזוע עמוק בין רבים מהם, והיו שהתבטאו: כיצד התגלגלו רשימות המורים לידיו של מיסיונר זה, ומי יודע להיכן עוד עלולים להגיע שמותינו!".

יד לאחים פנה אפוא אל השר וביקש ממנו שמשרדו "יזהיר ויתריע את ציבור המורים כי מדובר בחומר מיסיונרי אשר השלכותיו יכולות להיות חמורות לזהותם היהודית" ובמקביל שמשרד החינוך "יבדוק כיצד הגיעה רשימה זו לידיים כה מפוקפקות".

במקביל, הפיץ יד לאחים מנשרים בחוצות הערים תחת הכותרת, "היעד: ילדי ישראל". "לא בכדי", נאמר במנשר, "הציבו המיסיונרים את המורים כמטרה. המיסיונרים זוממים להעביר באמצעות המורים, מסרים מיסיונריים למאות אלפי תלמידים יהודיים ברחבי הארץ, על מנת להעבירם על דתם ועל קונם".

המנשר קורא להביא מיידית לתיקון חוק המיסיון שיבלום לחלוטין כל פעילות הטפה להמרת דת ובד בבד, "מכוח הערבות שעליה נצטווה בהר סיני ישתדל כל יהודי להחדיר אמונה בה' יתברך, בכל ילד יהודי באשר הוא".

 השלכות חמורות. הפנייה הדחופה של יד לאחים לשר החינוך

   אל כל מי שיש בידו לפעול. המנשר שהפיץ יד לאחים לחוצות הערים