תבוסה מוחצת למיסיונרים בתביעה שהגישו בסך מיליון וחצי ש"ח נגד יד לאחים

08/06/2010

המיסיונרים נחלו תבוסה קשה בימים האחרונים לנוכח פסיקה ברורה וחד משמעית של בית משפט השלום בבאר שבע. הפסיקה סתמה את הגולל על ניסיון של המיסיונרים לקשור את ארגון יד לאחים ואת רבה של באר שבע, הגר"י דרעי בפלילים ולהגבילם בכל הקשור לפעילות המחאה נגד מעשי המיסיון.

 הכול החל לפני כחצי שנה. מידע שהגיע ליד לאחים הצביע בבירור על הטבלה של יהודים לנצרות שנועדה להיערך בעיצומו של יום השבת בבאר שבע. בעקבות המידע, הודיע רבה של באר שבע, הגר"י דרעי, על קיומה של תפילת מוסף המונית מול המקום שבו נועדה להיערך ההטבלה. ששת אלפים יהודים יראים ושלמים הופיעו במקום, התפללו בדבקות תפילת מוסף והשמיעו קול זעקה. ההטבלה לא יצאה אל הפועל. עוד קודם התפילה ובטרם בואו של הרב למקום, התלהטו הרוחות וקומץ מפגינים נכנס אל הבית שבו נערכה ההטבלה. ההתלהמות הביאה לכך שהכומר המיסיונרי הווארד בס מצא עצמו תוך זמן קצר כשהוא בתוך בריכת ההטבלה ונזק נגרם לרכוש. אירועים אלו הביאו לתביעה קנטרנית של המיסיון שקבע כי רב העיר וארגון יד לאחים אשמים במקרה החמור.

בפסיקה ארוכה ומנומקת קובע השופט עדי רוזן כי אין כל הוכחה לכך שרב העיר ואי מי מארגון יד לאחים קשורים או אחראים לאותו "אירוע חמור שכלל, בין היתר, הפרת הסדר הציבורי, הפרעה ממשית לאנשי הקהילה המשיחית, פגיעה ברכוש ובגוף". "בכתב התביעה", נאמר בפסק הדין, "נטען כי הסיבה להתפרעות המפגינים יסודה ב'מחשבה שמקורה במידע כוזב לגבי הטקס הצפוי של טבילת יהודים'. ואולם במהלך שמיעת הראיות, חזרו בהם התובעים מטענה זו ונראה שאין עוד מחלוקת כי מדובר במידע אמין ולא ב'מידע כוזב' מאחר והייתה לתובעים כוונה אמיתית לערוך, באותו היום, הטבלה של שתי נפשות יהודיות". "אין מחלוקת", כותב השופט בפסק דינו, "שהנתבעים הביעו מחאה על כוונת התובעים להטביל שתי נפשות יהודיות, במועד האירוע. יום לפני האירוע, קיבל הרב דרעי מידע מארגון יד לאחים, באמצעות הרב אלכס, על כוונתם של התובעים להטביל יהודים במקום. מהמידע שהתקבל הוברר שההטבלה מתוכננת להתבצע ביום שבת ה- 24.12.2005, בשעה 11:00.

 עם קבלת ההודעה, כינס הרב דרעי בביתו את רבני השכונות ורבני הקהילות, שמונה במספר, במטרה לקבל החלטה משותפת בנוגע לדרך הראויה לטיפול בעניין. ההחלטה המשותפת שהתקבלה הייתה לכנס את המתפללים, מחוץ לשטח מתחם הקהילה המשיחית, החל מהשעה עשר וחצי (כחצי שעה לפני מועד ההטבלה הצפוי), מייד עם תום תפילת השחרית, בבתי הכנסת ברחבי העיר באר שבע, לצורך ביצוע עצרת תפילה וכן תפילת מוסף.

השופט כותב כי "לאור חשיבות העניין החלטתי לחרוג ממנהגי ולסקור תחילה, באופן תמציתי, את העדויות העיקריות, אשר הביאו התובעים בפני בית המשפט, ביחס לשאלת אחריותם של הנתבעים. לאחר שהוא מפרט אחת לאחת את העדויות ומוכיח כי אף אחת מהן אינה מצליחה לקשור בין הפעילות האלימה לבין רב העיר ויד לאחים, קובע השופט: "סבורני שאין מקום לחייב את 'יד לאחים' בגין האירוע, כאשר האחריות המיוחסת לה נובעת מכתבה בעיתון שהתפרסמה לאחר האירוע. הואיל והכתבה התפרסמה לאחר האירוע, לא צריכה להיות המחלוקת, שהכתבה לא יכלה לשנות את דעת הקהל של אותם קומץ מפגינים, אשר גרמו לאירועי אי הסדר". כאילו לא די בכך, מוסיף השופט ומבהיר: "גם אם הכתבה הייתה מתפרסמת לפני האירוע, ייתכן והייתי מגיע לאותה תוצאה ממש, שכן לא שוכנעתי שאותם מפגינים 'חמומי מוח', אשר גרמו לאירועי הפרת הסדר, היו מתנהגים באופן שונה, אילו ידעו שההטבלה מתוכננת רק לגבי שתי גברים בלבד, מאחר ויש להניח שהם פעלו לפי האמרה המדברת על 'כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו'. "סבורני שגם אם היה מוכח שארגון יד לאחים העביר את המידע לרב דרעי, בנוגע להטבלה המתוכננת, הרי שבכל מקרה הדבר איננו מקים חיוב בנזיקין, שכן לאור חילוקי הדעות המהותיים בין הצדדים, בנוגע להמרת דתם של יהודיים, הרי שבנסיבות העניין העברת המידע הינה בגדר צעד לגיטימי".

 עו"ד משה מורגנשטרן, מהצוות המשפטי של יד לאחים, אשר ייצג את יד לאחים לכל אורכו של המשפט סיפר השבוע: "מבחינת המיסיונרים היה זה משפט ראווה והם כל העת עשו הכול למען ניצחונם. בכל אחד מהדיונים הרבים, הם הציפו את אולם בית המשפט בעשרות מאנשיהם. לנוכח העניין הגובר של המיסיונרים במשפט ובתוצאותיו המיוחלות, ליוו אותו כלי תקשורת מכל העולם באופן מלא ורציף. כך, למשל, ליום פסק הדין הגיעה ארצה שדרנית בכירה מניו יורק על מנת לשדר את התוצאה. בכל אחד מהדיונים היו המיסיונרים מחלקים לבאי בית המשפט חוברות מיוחדות שהנפיקו על מנת להוכיח את צדקת טענותיהם". עו"ד מורגנשטרן מספר על דרך החתחתים שעבר כראש צוות ההגנה מאז תחילת המשפט עד לתוצאה שטפחה על פני המיסיונרים. תחילה ביקשו לזמן לא פחות מ-25 עדי תביעה. "הם לא חסכו כל מאמץ, לא פיזי ולא כלכלי. הם הסכימו להפקיד 600 ש"ח עבור כל עד על הוצאות יום עבודה. בסופו של דבר, הצלחתי להוריד עשרה מתוך רשימת העדים המקורית שלהם. הם השקיעו מאות אלפי שקלים וההפסד מבחינתם צורב מאוד".

 עדות לתסכול המיסיונרי העמוק מתקבלת בפרסומיהם הפנימיים של המיסיונרים המבכים מרה את התוצאות כפי שהם עצמם מתבטאים. "השופט עשה בדיוק את מה שהתפללנו וקיווינו שלא יעשה. בכל העולם התפללנו להצלחתנו במשפט אבל זה לא קרה" "השופט קבע כי שני הנאשמים, רבה של באר שבע ויד לאחים, הארגון ששם לו למטרה להוקיע אותנו ולגרשנו מהארץ, חפים מכל פשע וכי אנחנו לא הבאנו ראיות מספיקות. השופט רוזין אף הורה לנו לשלם 1,000 שקל לכל אחד מהנאשמים וכי אנו נשלם את ההוצאות המשפטיות של כל אחד מעורכי הדין שלהם. עדיין לא הודיעו לנו מה גובה סכום זה", נאמר בעלון המיסיונרי 'מעוז ישראל', בשפה האנגלית, הקורא למיסיונרים מכל העולם לתרום ולהירתם, העלון המיסיונרי אף מתיימר לקשור בין התוצאה המשפטית לבין כישלון ישראל בפרשת המשט לעזה שאירע יום למחרת הפסיקה.

רבה הראשי של באר שבע, הגר"י דרעי, אמר השבוע: "התביעה הזו, שהדיון בה נמשך על פני שנים, נועדה לתקוע טריז בפעילות החשובה של יד לאחים ובד בבד להפחיד ולהשתיק אותי, כרבה של באר שבע, בהמשך המאבק הקדוש. כיום הזה, אחרי שנים, התברר מעל כל ספק כי גם לשיטת בית המשפט פעילותי התנהלה ללא רבב והייתה חוקית לחלוטין". הרב דרעי מוסיף כי "מחובתו של כל רב בישראל לנהוג באופן כזה ללא פחד ומורא ולקבץ את אנשי העיר לעצרות תפילה, זעקה ומחאה מול בתי כתות המיסיון". הרב דרעי גינה כמובן בתוקף את ההתפרעות האלימה שאירעה בשולי העצרת הגדולה וקבע כי "מדובר בחילול שבת וחילול השם" ועם זאת הוסיף כי "הפעילות לא תתבטל או תקטן חלילה. נמשיך להיות עם אצבע על הדופק באשר לכל פעילות מיסיונרית עתידית, החל מחלוקת פליירים וכלה בהטבלה רח"ל".

הרב דרעי ביקש השבוע "להודות אישית לאנשי יד לאחים על עבודת הקודש המופלאה, בכל מקום ובכל עת כמו גם על התמיכה והעידוד שהארגון העניק לי לכל אורך הדרך, בכל תקופת המשפט לאורך חמש השנים האחרונות, לרבות שכירת עורך הדין שפעל להגנתי ועוד. יש שכר לפעולתך", קרא הגר"י דרעי כלפי יד לאחים והעומד בראשו.

 יו"ר יד לאחים, הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ, אמר השבוע כי "הפסיקה חשובה ביותר על כל הפסקאות שבה שעוד יילמדו לבטח אולם אין להיות שאננים לנוכח הפעילות המתמשכת של המיסיונרים שבעוד הם מלקקים את פצעיהם ממשיכים בפעולותיהם ההרסניות בראש כל חוצות. את העידוד מפסיקה זו יש לתעל להמשך הפעילות הנמרצת, בכל הכלים הלגיטימיים, לבלימת המיסיון המבקש בכל מאודו להעביר יהודים על דתם. חובת המחאה חלה על כל יהודי". הגרש"ב ליפשיץ קרא לציבור הירא לדבר ה' וחרד מפני המשך ההתפשטות המיסיונרית "לשלוח מכתבים ופניות לחברי הכנסת הדתיים בבקשה ודרישה להעביר את התיקון לחוק המיסיון שיאסור כל פעילות מיסיונרית ברחבי הארץ".