תדהמה: מחוז ירושלים במשרד החינוך קיים כנס מקצועי בבית תיפלה מיסיונרי

25/11/2015

מנהלי בתי ספר במחוז ירושלים הופתעו לגלות כי טקס חלוקת תעודות הערכה לשנת הלימודים תשע"ה, המאורגן על ידי מחוז ירושלים של משרד החינוך מתקיים במרכז מיסיונרי נוצרי המשמש ככנסיה, בבניין כלל שבלב ירושלים. תחילתו של הסיפור כאשר שמו של האולם, "פבליון", עורר את חשדו של אחד המנהלים שמיהר לפנות ליד לאחים בבקשה לברר האם מדובר באולם הקשור בצורה כזו או אחרת לנוצרים. פעילי יד לאחים המכירים היטב את אולם "פביליון" כמרכז מיסיונרי פעיל והרסני של "קהילת מלך מלכי המלכים", הודיעו למנהל כי אכן מדובר במקום מיסיונרי נוצרי, שמול פתחו עומדים פעילי יד לאחים מידי שבוע במטרה להתריע ולהזהיר את הנכנסים בשעריו. ביד לאחים הובהר למנהל כי יינקטו כל המאמצים על מנת להביא לשינוי מקום האירוע. ביד לאחים מיהרו לפנות ללשכת מנהל מחוז ירושלים של משרד החינוך, מר מאיר שמעוני, בבקשה להעתיק את האירוע למקום אחר. בפנייתם הודגש כי מלבד האיסור ההלכתי להיכנס לכנסיה, יש בעצם קיומו של האירוע מטעם משרד ממשלתי, הענקת לגיטימציה לפעולות המיסיון במקום וכי ללא ספק ועל סמך ניסיון העבר, בעתיד הקרוב המיסיונרים יעשו שימוש בעובדה זו. למרבה הצער, פניית נציגי יד לאחים נפלה על אוזניים ערלות. מלשכתו של מר שמעוני נמסר כי מדובר בחברה זכיינית חיצונית שמארגנת את הכנסים של מחוז ירושלים וכי הם אינם יכולים לבטל את האירוע לאחר שהחוזה חתום. ביד לאחים טענו מנגד כי שיקולים כלכליים אינם מהווים עילה לקיומו של האירוע במקום מיסיונרי וכי על המחוז לסגת מקיום הכנס גם במחיר של שכירת מקום אחר לאירוע. לדאבון לב, האירוע התרחש אתמול (יום שלישי) בכנסיה המיסיונרית של "קהילת מלך מלכי המלכים" במרכז כלל, כבפני הנוכחים מופיע גם מנהל המחוז של משרד החינוך, מר מאיר שמעוני. פעילי יד לאחים שהגיעו למרכז כלל מבעוד מועד עם חומר הסברה מתאים נדהמו לראות עשרות מנהלים דתיים שהגיעו למקום בתום לב. רבים מהם ששמעו מהפעילים על אופי המקום סבו על עקבותיהם בזעם והודיעו כי יגישו קובלנה למשרד החינוך. מאוחר יותר סולקה משמרת ההסברה של יד לאחים בכוח על ידי מאבטחי הבניין. ביד לאחים פונים ומבקשים ממשרד החינוך לנקוט לאלתר בצעדים משמעתיים כנגד האחראים לאירוע, תוך בקשה כי המשרד יוציא הנחיה גורפת שאולמות כגון אלו לא ישמשו עוד לאירועים וכנסים של שום מחוז באשר הוא.

"הכנס יערך באולם פביליון". הזמנת מחוז ירושלים של משרד החינוך