93% מהיהודים בישראל: "לא היינו רוצים לראות את ילדינו מתחתנים עם ערבים-מוסלמים"

תמונת אילוסטרציה

סקר מיוחד שהוזמן על ידי עמותת יד לאחים, חושף נתונים מעניינים ביותר וחד משמעיים ביחסה של האוכלוסייה היהודית בישראל לנישואים עם בני זוג שאינם יהודים, וכן עם בני זוג ערבים-מוסלמים. הסקר נערך באמצעות מכון "מאגר מוחות" בניהולו של פרופ' יצחק כ"ץ ובוצע בקרב מדגם הסתברותי אקראי של 507 משיבים המהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית היהודית הבוגרת (גילאי 18 ויותר). טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.5%.

המשתתפים נשאלו מהי עמדתם ביחס לאפשרות שבתם או בנם יינשאו למי שאינו יהודי. 81% מהמשתתפים ענו כי הם מתנגדים, כשמתוכם 44% ענו כי הם מתנגדים מאד. רק 4% מהמשתתפים ענו כי הם תומכים מאד בנישואי ילדם עם מי שאינו יהודי.בנוסף, נשאלו המשתתפים מהי עמדתם ביחס לאפשרות שבתם או בנם יינשאו לערבי-מוסלמי. כאן התשובה היתה נחרצת יותר- 93% ענו כי הם מתנגדים וקרוב ל70% מתוכם ענו כי מתנגדים מאד לנישואי ילדיהם עם ערבי-מוסלמי. רק 1% בודד מהמשתתפים ענו כי הם תומכים מאד במהלך שכזה.

עמותת יד לאחים, עוסקת במניעת התבוללות במדינת ישראל ומשמשת גוף טיפולי מקצועי ומנוסה עם עשרות עובדות סוציאליות, פסיכולוגים וגורמים מקצועיים. מדי שנה נפתחים כ-600 תיקים של נשים שפונות לעמותה לאחר שנכנסו לקשרים מורכבים עם בני מיעוטים, או על רקע נישואים עם בני מיעוטים שהתפרקו.  הרב שמואל ליפשיץ, ממנהלי העמותה אומר כי "הסקר מאשש שוב את העמדה הנחרצת של רוב רובם של יהודי ישראל כי היו רוצים לראות את בנם ובתם שומרים על זהותם היהודית, על המורשת והדרך של עם ישראל לאורך הדורות, ובוחרים להתחתן עם גברים ונשים יהודים".

הרב ליפשיץ מדגיש כי "על אף הקול הליברלי שנמצא במיעוט במקרה הזה, ולפעמים הוא קולני  יותר מהקול של רוב אזרחי ישראל- אלה שנאמנים למסורת ולמורשת היהודית, ומשמשים כקולות השמרניים – הסקר הוא למעשה תמונת מראה לרצון של אזרחי ישראל היהודים לראות כאן המשך השרשרת היהודית וקטיעת תופעת ההתבוללות שלצערנו גדלה במספרה מדי שנה, בהיעדר תכנית ממשלתית לעצור אותה".