שקיפות

יד לאחים מקפיד על כל כללי הניהול התקין ונהנה מהערכתם ואימונם של כל הגורמים המקצועיים, משרדי הממשלה והרשויות.